Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Đợi Trăng - Bến Bờ Nào Chia


Đợi Trăng

 Đá chìm đáy Biển ngàn năm
Hồn tôi dưới đá âm thầm nước trôi

Thơ tôi heo hút tiếng đời
Là Mây đỉnh gió hát lời ngu ngơ

Đợi Trăng về sáng đôi bờ
Cho chiều thanh tịnh nở hoa Liên Đài

Cho Thơ ngát cánh Hồng Mai
Cho đời thắm lại nụ cười ban sơ

Trăng lên, Trăng óng vàng tơ
Thời Kinh Đại Nguyện Mở Mùa VU LAN ...

Tuệ Nga

Bến Bờ Nào Chia

Phải chăng Linh Dược là Thơ
Lắng tan trần mộng đến bờ Giác Hoa
Chuông ngân thanh thoát gần xa
Nghe phiền não dứt, An Hòa Tâm Vui!

Thơ như Linh Dược đất trời
Dắt hồn êm ả thảnh thơi về nguồn
Kinh như ánh sáng tâm hồn
Sáng soi nhân thế tạo nguồn sống vui ...

Là niềm Hạnh Phúc tuyệt vời
Là lời vô thỉ mây trời thật xanh
Xanh như ý niệm trong lành
Kết Hương Giải Thoát tịnh thanh gió trời

Cho ta có Nụ Cười Tươi !
Thấy Đời Mãi Đẹp ! Thấy Người Dễ Thương ...
Lòng Ươm Hoa, Giải Thoát Hương !
Trên cao Từ Phụ như đương mỉm cười,

Hài lòng vì các Con Ngài
Yêu Hoa Giải Thoát như Ngài thường Yêu,
Cho vườn đời sắc mỹ miều
Cho lòng mở rộng thương yêu muôn loài ...

Cho Thơ Vẽ Áo Như Lai 
Cho Người hòa ái Nụ Cười Bổn Sư
Cho lòng lắng tịnh Chân Như
Ta Bà, Tịnh Độ Bến Bờ Nào Chia ...

Hương Giải Thoát, Hoa Từ Bi.
Mùa Xuân Di Lặc. Sân si xa rồi,
Thanh thanh từng sắc hoa đời
Nắng trời Tịnh Độ sáng tươi trong lòng ...

Thuyền Trăng Cặp Bến Hư Không
Có Hoa Vô Úy Nở Hồng Sớm Nay ...

Tuệ Nga

 Mùa Vu Lan
Oregon, 2022No comments

Powered by Blogger.