Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 71 - Ếch Muốn Có Vua


Ếch Muốn Có Vua

Ngày xưa có đàn Ếch kia
Trở nên chán nản bởi vì tự do
Tự quản trị, dư thì giờ
Suốt ngày rảnh rỗi ngồi mơ hão huyền.

Chúng muốn có một chính quyền
Có vua cai trị vương quyền hẳn hoi
Chúng kéo nhau lên tới trời
Cầu xin cho được như lời ước mơ.

Trời rằng cái lũ ngẩn ngơ
Nhưng cũng ra vẻ thuận cho lũ này
Ném xuống nước một khúc cây
Khúc cây to lớn tung đầy nước lên.

Nấp sau lau sậy để xem
Cho rằng chúng được vương quyền oai phong
Nhưng rồi chúng chóng biết rằng
Vua Gỗ hiền quá chỉ nằm đấy thôi.

Ếch con tìm được trò vui
Leo lên nhảy xuống nước bơi hàng ngày
Ếch già dùng Vua gỗ này
Làm nơi hội họp và bày chuyện ra.

Rồi lại tiếp tục kêu ca
Cũng là những chuyện thật là ngây ngô
Trời rằng quả thật lũ ngu
Sai một con Sếu làm vua chúng mày.

Vua Sếu cai trị mạnh tay
Thịt Ếch vua nếm con này con kia
Lũ Ếch van trời lấy đi
Một tên bạo chúa trị vì nơi đây.

Trời rằng: "Cái lũ chúng bay
Ước gì được nấy mà nay than gì."

Cải thiện đời sống trước khi
Tìm cách thay đổi chắc gì tốt hơn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 19 tháng 4 năm 2021)

The Frogs Who Wished For A King
by Aesop

The Frogs were tired of governing themselves. They had so much freedom that it had spoiled them, and they did nothing but sit around croaking in a bored manner and wishing for a government that could entertain them with the pomp and display of royalty, and rule them in a way to make them know they were being ruled. No milk and water government for them, they declared. So they sent a petition to Jupiter asking for a king.

Jupiter saw what simple and foolish creatures they were, but to keep them quiet and make them think they had a king he threw down a huge log, which fell into the water with a great splash. The Frogs hid themselves among the reeds and grasses, thinking the new king to be some fearful giant. But they soon discovered how tame and peaceable King Log was. In a short time the younger Frogs were using him for a diving platform, while the older Frogs made him a meeting place, where they complained loudly to Jupiter about the government.

To teach the Frogs a lesson the ruler of the gods now sent a Crane to be king of Frogland. The Crane proved to be a very different sort of king from old King Log. He gobbled up the poor Frogs right and left and they soon saw what fools they had been. In mournful croaks they begged Jupiter to take away the cruel tyrant before they should all be destroyed.

"How now!" cried Jupiter "Are you not yet content? You have what you asked for and so you have only yourselves to blame for your misfortunes."


Be sure you can better your condition before you seek to change.


No comments

Powered by Blogger.