Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 67 - Con Cáo Cụt Đuôi


Con Cáo Cụt Đuôi

Chuyện rằng một con Cáo kia
Bị xập vào bẫy khó bề thoát thân
Cố gắng đau đớn muôn phần
Thoát chết nhưng lại mất phần cái đuôi. 

Thế là trong thời gian dài
Cáo cụt đuối sống bên ngoài đàn thôi
Bởi vì nó bị chê cười
Cái đuôi bị cụt trông thời xấu thay.

Cuối cùng tìm ra kế hay
Bảo rằng có chuyện muốn bày tỏ ngay
Cáo cụt đuôi kể chuyện này:
"Có một con Cáo một ngày nào kia
Bị chó săn đuổi gần kề
Chạy nhanh không được bởi vì cái đuôi
Bị vướng vào hàng rào rồi
Đuôi Cáo, vật quý của người đi săn
Thế nên muốn được toàn thân
Cắt đuôi đi để được phần bình yên
Bây giờ tôi có lời khuyên
Các bạn nên cắt bỏ liền cái đuôi
Nếu còn muốn sống ở đời
Không đuôi sẽ chẳng có người lùng săn."

Cáo cụt đuôi vừa nói xong
Cáo già cười nhạt nói rằng "Bạn ơi
Hãy quay lưng lại để rồi
Chúng tôi đều sẽ trả lời cho anh."

Cáo cụt đuôi dẫu gian manh
Nhưng cũng vội vã quay mình đưa đuôi
Ầm lên trận bão giễu cười
Đuôi thì chẳng có, có lời điêu ngoa.

Đừng nghe những kẻ xấu xa
Muốn mình hạ xuống để mà ngang nhau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 18 tháng 4 năm 2021)

The Fox Without A Tail
by Aesop

A Fox that had been caught in a trap, succeeded at last, after much painful tugging, in getting away. But he had to leave his beautiful bushy tail behind him.

For a long time he kept away from the other Foxes, for he knew well enough that they would all make fun of him and crack jokes and laugh behind his back. But it was hard for him to live alone, and at last he thought of a plan that would perhaps help him out of his trouble.

He called a meeting of all the Foxes, saying that he had something of great importance to tell the tribe.

When they were all gathered together, the Fox Without a Tail got up and made a long speech about those Foxes who had come to harm because of their tails.

This one had been caught by hounds when his tail had become entangled in the hedge. That one had not been able to run fast enough because of the weight of his brush. Besides, it was well known, he said, that men hunt Foxes simply for their tails, which they cut off as prizes of the hunt. With such proof of the danger and uselessness of having a tail, said Master Fox, he would advise every Fox to cut it off, if he valued life and safety.

When he had finished talking, an old Fox arose, and said, smiling:

"Master Fox, kindly turn around for a moment, and you shall have your answer."

When the poor Fox Without a Tail turned around, there arose such a storm of jeers and hooting, that he saw how useless it was to try any longer to persuade the Foxes to part with their tails.


Do not listen to the advice of him who seeks to lower you to his own level.


No comments

Powered by Blogger.