Header Ads

101 Truyện Thiền: 79 - Lư Trầm


Lư Trầm

Ở Nagasaki
Phụ nữ tên Kame
Một trong rất ít người
Làm lư trầm tuyệt nghệ.

Mỗi một chiếc lư trầm
Là tác phẩm nghệ thuật
Đặt ở phòng uống trà
Bàn thờ, kính trọng nhất.

Trước kia bố Kame
Cũng là nhà nghệ thuật
Chuyên chế tạo lư trầm
Và đam mê uống rượu.

Kame thì cũng vậy
Hút thuốc và uống rượu
Giao tiếp với đàn ông
Có tiền là ăn nhậu.

Kame giao thiệp nhiều
Nghệ sĩ đến lao động
Nghề chính đến nghề phụ
Toàn là giới đàn ông.

Quen người mọi ngành nghề
Nên kiến thức rất rộng
Giúp cho việc sáng tạo
Phát triển thật nhanh chóng.

Một hôm ông thị trưởng
Đặt cô làm lư trầm
Nhưng cô không cảm hứng
Trì hoãn cả nửa năm.

Thị trưởng được thăng chức
Đi làm việc nơi khác
Ông ghé thăm Kame
Chuyện lư trầm ông nhắc.

Cuối cùng thì Kame
Cũng tìm được cảm hứng
Để làm một lư trầm
Theo lời ông thị trưởng.

Làm xong cái lư trầm
Kame đặt lên bàn
Ngồi uống rượu, hút thuốc
Như là với người bạn.

Ngắm nghía suốt một ngày
Quan sát thật kỹ càng
Thấy không được như ý
Lấy búa đập vỡ tan.

            oOo

Nếu chỉ nhìn bề ngoài
Sao biết rõ thực hư
Mặc cà sa đầu trọc
Chưa chắc là nhà sư.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài
Của một nhà sáng tạo
Thì sao mà biết được
Người theo thuyết hoàn hảo.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 27 tháng 4, 2020)

Một phụ nữ ở Nagasaki tên Kame là một trong số rất ít người làm lư đốt trầm ở Nhật. Mỗi lư trầm là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ đặt trong phòng uống trà, hay trước bàn thờ gia đình.

Trước Kame, bố của cô ta cũng là một nghệ thuật gia chế tạo lư trầm như vậy, và rất mê uống rượu. Riêng cô ta thì hút thuốc và giao tiếp với đàn ông thường xuyên. Khi nào có được ít tiền, cô làm tiệc mời nghệ sĩ, thi sĩ, thợ mộc, lao động, đàn ông đủ mọi ngành nghề chính cũng như nghề tay trái đến tham dự. Nhờ giao thiệp rộng, hiểu biết nhiều nên khiến nghệ thuật sáng tạo của Kame phát triển rất cao.

Kame làm việc rất chậm, nhưng khi một tác phẩm đã hoàn thành thì nó luôn luôn là một tuyệt phẩm. Các lư đốt trầm do cô ta sáng tạo đều được quý trọng đặt trong các gia đình mà phụ nữ không bao giờ uống rượu, hút thuốc, hay giao tiếp tự do với đàn ông.

Có một lần thị trưởng thành phố Nagasaki đặt cô ta làm một lư trầm cho ông. Kame trì hoãn cả nửa năm. Rồi ông thị trưởng được thăng chức vào một chức vụ tại một thành phố khác, ông đến thăm Kame và thúc hối cô khởi sự làm chiếc lư trầm cho ông.

Cuối cùng cũng tìm ra hứng khởi, Kame làm một cái lư trầm cho ông thị trưởng. Sau khi hoàn tất, Kame đặt nó trên bàn. Ngắm nghía thật lâu và cẩn thận. Kame hút thuốc và uống rượu trước nó như là trước mặt bạn bè và quan sát nó cả ngày hôm đó.

Cuối cùng, cầm cái búa, Kame đập cái lư trầm nát thành từng mảnh vụn, bởi vì Kame thấy nó không được hoàn toàn như ý.

Incense Burner

A woman of Nagasaki named Kame was one of the few makers of incense burners in Japan. Such a burner is a work of art to be used only in a tearoom, before a family shrine.

Kame, whose father before her had been such an artist, was fond of drinking. She also smoked and associated with men most of the time. Whenever she made a little money she gave a feast inviting artists, poets, carpenters, workers, men of many vocations and avocations. In their association she evolved her designs.

Kame was exceedingly slow in creating, but when her work was finished it was always a masterpiece. Her burners were treasured in homes whose womanfolk never drank, smoked, or associated freely with men.

The mayor of Nagasaki once requested Kame to design an incense burner for him. She delayed doing so until almost half a year had passed. At that time the mayor, who had been promoted to office in a distant city, visited her. He urged Kame to begin work on his burner.

At last receiving the inspiration, Kame made the incense burner. After it was completed she placed it upon a table. She looked at it long and carefully. She smoked and drank before it as if it were her own company. All day she observed it.

At last, picking up a hammer, Kame smashed it to bits. She saw it was not the perfect creation her mind demanded.No comments

Powered by Blogger.