Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 65 - Cáo Và Chim Trĩ


Cáo Và Chim Trĩ

Một chiều có ánh trăng thanh
Cáo như thường lệ dạo quanh trong rừng
Trên cành cao đó ngoài tầm
Mấy con chim Trĩ đang nằm cạnh nhau.

Gian manh nghĩ kế thật mau
Tìm chỗ trăng sáng Cáo mau trổ tài
Quay cuồng nhảy múa tấu hài
Những con chim Trĩ miệt mài ngó theo.

Cáo giả vờ như leo trèo
Rồi ngã ngay xuống nằm queo xong đời
Nhưng lại nhảy dựng lên thôi
Cái đuôi ngoe nguẩy dưới trời sáng trăng.

Chim Trĩ nhìn Cáo chăm chăm
Quay cuồng đầu óc tưởng rằng như say
Không thể đứng vững trên cây
Từng con ngã xuống vào tay Cáo này.

Tò mò vào chuyện cuồng say
Hiểm nguy có lúc đến ngay với mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 18 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Pheasants
by Aesop

One moonlight evening as Master Fox was taking his usual stroll in the woods, he saw a number of Pheasants perched quite out of his reach on a limb of a tall old tree. The sly Fox soon found a bright patch of moonlight, where the Pheasants could see him clearly; there he raised himself up on his hind legs, and began a wild dance. First he whirled 'round and 'round like a top, then he hopped up and down, cutting all sorts of strange capers. The Pheasants stared giddily. They hardly dared blink for fear of losing him out of their sight a single instant.

Now the Fox made as if to climb a tree, now he fell over and lay still, playing dead, and the next instant he was hopping on all fours, his back in the air, and his bushy tail shaking so that it seemed to throw out silver sparks in the moonlight.

By this time the poor birds' heads were in a whirl. And when the Fox began his performance all over again, so dazed did they become, that they lost their hold on the limb, and fell down one by one to the Fox.


Too much attention to danger may cause us to fall victims to it.


No comments

Powered by Blogger.