Header Ads

101 Truyện Thiền: 77 - Không Vướng Bụi Trần


77. Không Vướng Bụi Trần

Trung Hoa đời nhà Đường
Thiền sư Zengetsu
Viết lời khuyên sau đây
Để dạy các đệ tử:

Sống ở nơi trần gian
Bụi không bám vào mình
Đó mới là con đường
Thực sự của Thiền sinh.

Khi thấy một điều thiện
Thì hãy cố theo gương
Khi thấy một điều sai
Tự bảo không bắt chước.

Dù ở trong phòng tối
Cũng phải giữ ý tứ
Như đang tiếp khách quý
Với tâm tính thực sự.

Nghèo mà tâm trong sáng
Là kho báu của mình
Đừng ham giàu đánh đổi
Mà hại đến tâm tính.

Một người có vẻ dại
Nhưng lại không phải khờ
Người ấy chỉ bảo vệ
Sự thông thái của họ.

Đức hạnh là hoa trái
Của tự giác, tự biết
Chẳng rơi xuống từ trời
Như là mưa hay tuyết.

Trong tất cả đức hạnh
Khiêm tốn là nền tảng
Hãy để người tìm hiểu
Đừng tự đem khoe khoang.

Một tấm lòng cao thượng
Không bao giờ phô trương
Lời nói là ngọc quý
Có giá trị rất lớn.

Người thiền sinh thành thật
Mỗi ngày là đáng sống
Không để cho ngoại cảnh
Làm tâm trí giao động.

Khắt khe với chính mình
Nhưng không với người ngoài
Quan sát và tìm hiểu
Không bàn luận đúng sai.

Có những điều rất đúng
Vẫn bị xem là sai
Giá trị của phẩm hạnh
Sẽ rõ trong tương lai.

Hãy sống với nguyên nhân
Kết quả để thiên nhiên
Sống từng ngày an bình
Đó là đời sống thiền.

            oOo

Lời hay và ý đẹp
Để khuyên dạy thiền sinh
Sống đời hay sống đạo
Vượt qua khỏi u minh.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 12 tháng 3, 2020)

Zengetsu, một thiền sư Trung quốc đời Đường, viết lời khuyên sau đây cho các đệ tử:

 • Sống trên trần nhưng không bám bụi trần, đó là cách sống của một thiền sinh chân chính.
 • Khi thấy một việc thiện của người nào thì hãy cố học theo gương đó. Nghe thấy lỗi lầm của ai thì tự bảo là không bắt chước.
 • Dù đang ở trong phòng tối, hành động như đang đối diện một vị khách quý. Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình.
 • Nghèo khó là kho báu. Đừng bao giờ đổi nghèo khó lấy một đời sống dễ dàng.
 • Một người có thể nhìn như một người khờ dại, nhưng không khờ dại. Có thể là anh ta chỉ cẩn thận bảo vệ sự thông thái của mình.
 • Đức hạnh là hoa trái của tự giác và chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.
 • Khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi đức hạnh. Hãy để láng giềng khám phá ra bạn trước khi bạn tự trưng bày bạn cho họ.
 • Một trái tim cao thượng không tự tiến tới phía trước. Lời nói của nó là ngọc quý, it khi phô trương, và có giá trị rất lớn.
 • Đối với một thiền sinh thành thật, mỗi ngày là một ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng thiền sinh không bao giờ trễ nải. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh bị xao động.
 • Khắt khe với chính mình, nhưng không với người khác. Đừng bàn luận đúng hay sai.
 • Vài điều, dù là đúng, vẫn bị xem là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị của phẩm hạnh có thể được nhận ra sau nhiều thế kỷ, nên chẳng cần ham muốn được nhận biết ngay tức thì.
 • Sống với nguyên nhân và để luật của thiên nhiên lo về kết quả. Sống mỗi ngày trong thiền định an bình.
No Attachment to Dust

Zengetsu, a Chinese master of the T’ang dynasty, wrote the following advice for his pupils:

Living in the world yet not forming attachments to the dust of the world is the way of a true Zen student.

When witnessing the good action of another encourage yourself to follow his example. Hearing of the mistaken action of another, advise yourself not to emulate it.

Even though alone in a dark room, be as if you were facing a noble guest. Express your feelings, but become no more expressive than your true nature.

Poverty is your treasure. Never exchange it for an easy life.

A person may appear a fool and yet not be one. He may only be guarding his wisdom carefully.

Virtues are the fruit of self-discipline and do not drop from heaven of themselves as does rain or snow.

Modesty is the foundation of all virtues. Let your neighbors discover you before you make yourself known to them.

A noble heart never forces itself forward. Its words are as rare gems, seldom displayed and of great value.

To a sincere student, every day is a fortunate day. Time passes but he never lags behind. Neither glory nor shame can move him.

Censure yourself, never another. Do not discuss right and wrong.

Some things, though right, were considered wrong for generations. Since the value of righteousness may be recognized after centuries, there is no need to crave immediate appreciation.

Live with cause and leave results to the great law of the universe. Pass each day in peaceful contemplation.No comments

Powered by Blogger.