Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 62 - Cáo Và Con Beo Gấm


Cáo Và Con Beo Gấm

Cáo và Beo gấm nghỉ ngơi
Sau bữa ăn tối đã đời no nê
Tranh cãi và đem ra khoe
Ngoại hình, vóc dáng có bề đua tranh
Beo khoe lông đốm của mình
Chê bộ lông Cáo chỉ bình thường thôi.

Cáo tự hào về cái đuôi
Có điểm sắc trắng, nhưng rồi hiểu ra
Nếu đem so sánh về da
Với Beo gấm đó thì là thua ngay
Thế nên Cáo dùng đề tài
Châm biếm để tỏ là loài thông minh
Beo gấm sắp sửa bực bình
Thì Cáo uể oải vươn mình đứng lên:
"Beo gấm bạn hỡi chớ quên
Bộ da đẹp đó chỉ bên bề ngoài
Thông minh và có thực tài
Mới là cái đẹp tuyệt vời đáng khoe."

Bề ngoài thì có đáng chi
Không thể sánh với những gì bên trong.

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Leopard
by Aesop

A Fox and a Leopard, resting lazily after a generous dinner, amused themselves by disputing about their good looks. The Leopard was very proud of his glossy, spotted coat and made disdainful remarks about the Fox, whose appearance he declared was quite ordinary.

The Fox prided himself on his fine bushy tail with its tip of white, but he was wise enough to see that he could not rival the Leopard in looks. Still he kept up a flow of sarcastic talk, just to exercise his wits and to have the fun of disputing. The Leopard was about to lose his temper when the Fox got up, yawning lazily.

"You may have a very smart coat," he said, "but you would be a great deal better off if you had a little more smartness inside your head and less on your ribs, the way I am. That's what I call real beauty."


A fine coat is not always an indication of an attractive mind.


No comments

Powered by Blogger.