Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 61 - Cáo Và Nhím


Cáo Và Nhím

Con Cáo cố lội qua sông
Khó khăn bầm dập với dòng nước sâu
Vào được bờ, sức còn đâu
Bầy ruồi hút máu đến bâu trên người
Cáo thì đã đuối sức rồi
Không thể chạy trốn đám ruồi nhặng kia.

Tình cờ con Nhím đi qua
Thấy tình trạng Cáo quả là hiểm nguy
"Hãy để tôi đuổi chúng đi
Lũ ruồi hút máu còn gì thân anh."

Cáo rằng "Hãy để chúng ăn
Chúng đã no bụng chẳng cần đuổi đi
Nếu đuổi lũ ruồi này đi
Lũ khác ùa đến còn gì thân tôi."

Thà rằng chịu chút đau thôi
Mạo hiểm có thể tiêu đời biết đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Hedgehog
by Aesop

A Fox, swimming across a river, was barely able to reach the bank, where he lay bruised and exhausted from his struggle with the swift current. Soon a swarm of blood-sucking flies settled on him; but he lay quietly, still too weak to run away from them.

A Hedgehog happened by. "Let me drive the flies away," he said kindly.

"No, no!" exclaimed the Fox, "do not disturb them! They have taken all they can hold. If you drive them away, another greedy swarm will come and take the little blood I have left."


Better to bear a lesser evil than to risk a greater in removing it.


No comments

Powered by Blogger.