Header Ads

101 Truyện Thiền: 73 - Mười Truyền Nhân


73. Mười Truyền Nhân

Thiền sư Ekido
Có rất nhiều học trò
Cắt tay thề học thiền
Có chết cũng không bỏ.

Ekido dạy thiền
Nhưng là người nghiêm khắc
Nên học trò rất sợ
Vì ông hay đánh đập.

Một hôm có thiền sinh
Phải báo giờ bằng chuông
Nhưng mải mê lơ đãng
Ngắm cô gái trên đường.

Chẳng may cho anh ta
Ekido đang đứng
Với cây roi trên tay
Quật một cái vào lưng.

Với một roi thật đau
Sự chấn động bất ngờ
Và ngọn roi đau đó
Giết chết anh học trò.

Người nhà của anh ta
Không bắt lỗi thiền sư
Cho là sư làm đúng
Dẫu cho trò bị tử.

Chuyện kể vì điều này
Đánh đập để dạy dỗ
Nhưng lại bất thường thay
Hơn mười người giác ngộ.

           oOo

Học thiền hay học văn
Thì cũng phải quyết tâm
Muốn đạt thành kết quả
Phải học tập chuyên cần.

Học trò phải chuyên cần
Thầy dạy bảo khuyên răn
Cớ sao lại đánh đập
Như thế đúng hay chăng?

Có phải vì quyết tâm
Hay sợ hãi mà học
Nếu tỏ ra lơ đãng
Thì sẽ bị đánh đập.

Học thế mà giác ngộ
Mười người đã thành tài
Đúng là chuyện bất thường
Dạy thế đúng hay sai?

Bùi Phạm Thành
(Ngày 26 tháng 2, 2020)

Thiền sinh có lời tuyên thệ là cho dù bị chết dưới tay thầy, họ vẫn quyết tâm học Thiền. Thường là họ cắt đầu ngón tay và dùng máu để chứng minh lời thề. Theo thời gian, lời thề này chỉ còn là hình thức mà thôi, và chính vì lý do đó mà người học trò chết dưới tay Ekido đã được xem như là tử vì đạo.

Ekido là một người thầy nghiêm khắc. Học trò rất sợ. Một hôm, một người học trò đang làm nhiệm vụ đánh chiêng để báo giờ, bị trật nhịp khi mắt của anh ta bị lôi cuốn bởi một cô gái đẹp đang đi qua trước cổng chùa.

Ngay lúc đó Ekido đang đứng sau lưng, dùng roi đánh người học trò, và sự chấn động bất ngờ đã giết chết anh ta.

Người giám hộ của người học trò, nghe tin, đến gặp Ekido. Biết là thiền sư không có lỗi, người giám hộ ca ngợi thiền sư về giáo dục nghiêm khắc. Ekido vẫn giữ thái độ như là người học trò vẫn còn sống.

Sau khi chuyện này xảy ra, Ekido đã đào tạo được hơn 10 truyền nhân giác ngộ, một con số bất thường.

Ten Successors

Zen pupils take a vow that even if they are killed by their teacher, they intend to learn Zen. Usually they cut a finger and seal their resolution with blood. In time the vow has become a mere formality, and for this reason the pupil who died by the hand of Ekido was made to appear a martyr.

Ekido had become a severe teacher. His pupils feared him. One of them on duty, striking the gong to tell the time of day, missed his beats when his eye was attracted by a beautiful girl passing the temple gate.

At that moment Ekido, who was directly behind him, hit him with a stick and the shock happened to kill him.

The pupil’s guardian, hearing of the accident, went directly to Ekido. Knowing that he was not to blame he praised the master for his severe teaching. Ekido’s attitude was just the same as if the pupil were still alive.

After this took place, he was able to produce under his guidance more than ten enlightened successors, a very unusual number.No comments

Powered by Blogger.