Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 57 - Cáo Và Cua


Cáo Và Cua

Con Cua ở bờ biển này
Đã quá chán ngấy nơi đây lắm rồi
Bò đến đồng cỏ là nơi
Không có nước mặn, không đồi cát hoang.

Một con Cáo đói ác gian
Đã để mắt đến từ đàng xa kia
Chỉ trong nháy mắt thôi kìa
Mạng con Cua đó đã lìa thế gian.

Mới hay những kẻ khôn ngoan
Bằng lòng với những gì đang nơi này
Tìm điều xa quá tầm tay
Thật là nguy hiểm có ngày thiệt thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Crab
by Aesop

A Crab one day grew disgusted with the sands in which he lived. He decided to take a stroll to the meadow not far inland. There he would find better fare than briny water and sand mites. So off he crawled to the meadow. But there a hungry Fox spied him, and in a twinkling, ate him up, both shell and claw.


Be content with your lot.


No comments

Powered by Blogger.