Header Ads

101 Truyện Thiền - 69: Ăn Lỗi Lầm Của Mình


69. Ăn Lỗi Lầm Của Mình

Chuyện kể một ngày nọ
Vì gặp nhiều rắc rối
Cho nên người đầu bếp
Chậm trễ nấu ăn tối.

Người đầu bếp vội vàng
Ra vườn sau cắt rau
Cắt nhầm đầu con rắn
Bỏ cả vào nồi nấu.

Đám thiền sinh cho rằng
Món canh ngon nhất đời
Nhưng họ đâu có biết
Đã vô tình phạm giới.

Thấy đầu rắn trong chén
Nên thiền sư Fugai
Gọi người đầu bếp hỏi:
“Cái này là gì đây?"

 Người đầu bếp vội vàng:
“Ồ, dạ, cám ơn thầy”
Rồi cầm cái đầu rắn
Bỏ vào mồm ăn ngay.

             oOo

Một câu chuyện tuyệt vời
Dù chỉ đầu bếp thôi
Không để chuyện mình làm
Khiến người khác mang tội.

Phàm là người hiểu biết
Làm lỗi thì nhận lỗi
Để mọi người an tâm
Không vì mình mang tội.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 24 tháng 2, 2020)

Ngày nọ, không hiểu có trục trặc gì đó mà việc nấu ăn tối cho thiền sư Tào Động, Fugai, và các đệ tử bị chậm trễ. Người đầu bếp hấp tấp cầm lưỡi hái chạy ra sau vườn cắt một mớ rau, băm nhỏ, rồi nấu canh, vì vội vàng, vô tình anh ta đã băm luôn một phần của con rắn bị cắt trong vườn.

Các đệ tử của Fugai cho rằng họ chưa bao giờ được ăn một món canh ngon như vậy. Nhưng khi thiền sư thấy một đầu rắn trong chén của mình, liền gọi người đầu bếp lên, rồi giơ cao cái đầu rắn hỏi “Cái gì đây?”

“Ồ, dạ, cám ơn thầy,” người đầu bếp trả lời, cầm lấy cái đầu rắn và bỏ vào mồm ăn rất nhanh.

Eating the Blame

Circumstances arose one day which delayed preparation of the dinner of a Soto Zen master, Fukai, and his followers. In haste the cook went to the garden with his curved knife and cut off the tops of green vegetables, chopped them together and made soup, unaware that in his haste he had included a part of a snake in the vegetables.

The followers of Fugai thought they never tasted such good soup. But when the master himself found the snake’s head in his bowl, he summoned the cook. “What is this?” he demanded, holding up the head of the snake.

“Oh, thank you, master,” replied the cook, taking the morsel and eating it quickly.No comments

Powered by Blogger.