Header Ads

Truyện Lạ Nước Nam: Truyện Hồng Bàng


Truyện Hồng Bàng

Cổ sử nước ta kể rằng
Cháu của Viêm Đế Thần Nông ba đời (1)
Đế Minh là tên của người
Trị vì đất nước đương thời an vui
Gia truyền có được một người
Đế Nghi tên gọi là người trưởng nam.

Đế Minh đi tuần phương nam
Đến núi Ngũ Lĩnh gặp nàng kết duyên
Nàng là con gái Vụ Tiên
Sinh ra Lộc Tục ngoan hiền, thông minh
Đế Minh muốn truyền ngôi mình
Cho Lộc Tục để thay mình trị dân
Lộc Tục nhường ngôi cho anh
Đế Minh thuận ý lập thành Đế Nghi
Tự quân phương bắc trị vì
Lộc Tục thì sẽ trị vì phương nam
Lộc Tục xưng Kinh Dương Vương
Quốc hiệu Xích Quỷ nam phương xưng hùng.

Ngày kia vương xuống thuỷ cung
Cưới con gái của Động Đình thuỷ vương
Tên là Long Nữ cùng vương
Sinh ra Sùng Lãm đế vương nối giòng
Sùng Lãm xưng Lạc Long Quân
Thay cha trị nước một phương an lành
Con rồng từ thuở sơ sanh
Long Quân thường vẫn du hành thuỷ cung.

Phương bắc cuộc sống người dân
An lành, thịnh vượng muôn phần ấm no
Đế Nghi đã truyền ngôi cho
Con trưởng nối nghiệp tên là Đế Lai.

Đế Lai về phương nam chơi
Lạc Long Quân cũng về chơi quê nhà
Đế Lai thích du hành xa
Để người ái thiếp tên là Âu Cơ
Ở lại gìn giữ ngôi vua
Cho nước Xích Quỷ đợi chờ Long Quân.

Một hôm từ dưới thuỷ cung
Nghe dân gặp nạn Long Quân lại về
Gặp Âu Cơ thì si mê
Hoá ra trai trẻ tiện bề xứng đôi
Thế rồi sau đó hai người
Núi Long Trang đó làm nơi sống cùng
Đế Lai sai lính đi lùng
Long Quân thần thuật vô cùng thâm sâu
Quân lính chẳng biết tìm đâu
Yêu tinh, thú dữ, rừng sâu mịt mờ.

Đế Lai đành phải trở về
Quê hương phương bắc để mà an dân
Đế Lai truyền ngôi cho con
Đế Du kế vị nước non giữ gìn.

Thế nhưng trong trận Bản Tuyền
Chống lại Hoàng Đế giữ gìn non sông (2)
Chẳng may Đế Du mạng vong
Thế là dòng họ Thần Nông chẳng còn.

Âu Cơ cùng Lạc Long Quân
Cùng nhau chung sống đã gần một năm
Sinh ra bọc trứng một trăm 
Bảy ngày sau nở một trăm trai tròn
Lớn nhanh trí dũng vẹn toàn
Người dân quy phục phi thường anh em
Hoàng Đế sợ hãi cho nên
Đem quân ngăn chặn hai miền Bắc-Nam.

Long Quân thường ở thuỷ cung
Âu Cơ thì vẫn ở cùng trăm con
Âu Cơ lên tiếng oán than
Long Quân hiện đến hỏi rằng tại sao.

Âu Cơ rằng: "Chàng lúc nào
Trần gian mấy chốc lại vào thuỷ cung
Phương bắc giờ xa mịt mùng
Bỏ ta cô quạnh sống cùng trăm con."

Quân rằng: "Tiên ở trên non
Ta giòng thuỷ tộc là rồng biển khơi
Rồng Tiên chẳng thể cùng nơi
Thôi thì số mệnh phải rời cách xa
Trăm con đành phải chia ra
Năm mươi con sẽ với Cha theo cùng
Trở về cai quản thuỷ cung
Năm mươi theo Mẹ để cùng trị dân
Thế nhưng không thể được quên
Rồng Tiên dòng giống tạo nên muôn đời."

Người con trai trưởng lên ngôi
Hùng Vương tên hiệu bao đời chẳng thay
Văn Lang tên quốc gia này
Về phần bờ cõi đất đai thì là:
Đông giáp Nam Hải biển xa
Tây đến Ba Thục ấy là nhớ cho
Bắc thì đến Động Đình Hồ
Chiêm Thành là nước ở bờ phía nam.

Trong nước chia ra rõ ràng
Làm mười lăm bộ: "Việt Thường, Quế Dương
Giao Chỉ, Chu Diên, Ninh Sơn
Phúc Lộc, Ninh Hải, Hoài Hoan, Dương Tuyền
Cửu Chân, Tượng Quận, Vũ Ninh
Quế Lâm, Chân Định, Nhật Nam rõ ràng."
Con vua gọi là Quan Lang
Con gái thì gọi là nàng Mỵ Nương
Lạc Hầu, Lạc Tướng đôi đường
Kẻ văn, người võ rõ ràng phân đôi
Cha truyền con nối lên ngôi
Hùng Vương tên hiệu đời đời chẳng thay.

Người dân chài lưới hàng ngày
Vẫn bị thuỷ quái quấy rầy, hại thân
Hùng Vương mới khuyên nhủ rằng:
"Ta cùng thuỷ tộc vốn cùng Rồng Tiên
Thế nhưng ta ở đất liền
Nên loài thuỷ quái ghét ghen khác loài
Vậy nên vẽ hình lên người
Để loài thuỷ quái biết loài tương thân."
Từ đó có tục văn thân
Là tục dùng mực để xâm lên mình.
Phong tục nối tiếp thành hình
Xã hội cùng với văn minh theo thời
Bách Nam thuỷ tổ giống nòi
Bách Việt nguồn gốc của người Việt Nam.

Bùi Phạm Thành
(ngày 12 tháng 6 năm 2021)

Kể theo
Truyện Lạ Nước Nam
Dựa theo Lĩnh Nam Chính Quái
Bản dịch của Lê Hữu Mục
Khai Trí xuất bản lần thứ nhất, năm 1960


Chú thích:

(1) Huyền sử Trung Hoa ghi Thần Nông (3220 TCN-3080 TCN) là một trong Tam Hoàng (Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông). Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Thần Nông, còn gọi là Viêm Đế, là Thủy tổ của người Việt, 5000 năm TCN, người đã chế ra cày, bừa và dạy dân trồng lúa - thuỷ tổ của nghề Canh Nông.

(2) Hoàng Đế: Là vị vua đầu tiên trong Ngũ Đế (Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn) thời cổ đại của Trung Hoa, ngay sau thời Tam Hoàng, khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN.No comments

Powered by Blogger.