Header Ads

Người Đàn Ông Lý TưởngÔng nhà giàu kia một hôm
Thấy người nghèo nọ bên đường ăn xin
Một trăm đô-la cho liền
Và rồi hỏi thử dùng tiền ra sao:

“Tiền này ông dùng thế nào
Có đi cờ bạc nơi nào hay không?”

Người nghèo liền nói: “Thưa ông
Cả đời cờ bạc tôi không lần nào.”

Hỏi: “Đem nhậu nhẹt hay sao?”

Rằng: “Chưa từng tốn đồng nào rượu bia.”

Hỏi: “Chắc bao gái chứ gì?”

Rằng: “Chuyện gái gú tôi thì chẳng ham.”

Hỏi: “Chắc mê thuốc lá thơm?”

Rằng: “Không hút thuốc, chỉ cơm no lòng.”

Người giàu nghe qua rất mừng:
“Vậy mời ông hãy đi cùng với tôi
Tôi đưa ông gặp một người
Và người đó chính vợ tôi đấy mà
Để cho bà ấy biết là
Đàn ông lý tưởng khác ta những gì
Tứ Đổ Tường chẳng thích chi
Thì chỉ có nước là đi ăn mày.”

Ai cũng từng đọc chuyện này
Cũ mèm nhưng vẫn thấy hay như thường
Có người tên Mao Tôn Cương
Thuộc loại Cương ... ẩu, vẫn thường bàn ngang
Cho rằng chuyện này rõ ràng
Xem ra đáng xếp vào hàng chuyện hay
Rằng hay thì cũng thấy hay
Hỏi: "Quý bà thấy chuyện này ra sao?"

Bùi Phạm Thành
(ngày 8 tháng 4 năm 2022)Chú thích:

Ngẫu hứng sau khi đọc câu chuyện trên trang mạng xã hội.No comments

Powered by Blogger.