Header Ads

101 Truyện Thiền: 71 - Học Giữ Yên Lặng


71. Học Giữ Im Lặng

Trước khi du nhập thiền
Nhật có phái Thiên Thai
Dựa theo kinh Pháp Hoa
Mà lập nên môn phái.

Bốn học trò Thiên Thai
Từng theo học tĩnh tâm
Hứa với nhau rằng sẽ
Giữ bảy ngày lặng câm.

Hôm nay ngày đầu tiên
Tất cả đều giữ gìn
Không một ai lên tiếng
Cả bốn ngồi lặng im.

Đến đêm mấy ngọn đèn
Gần cạn dầu le lói
“Chỉnh mấy cây đèn lại"
Một người lên tiếng nói.

Người thứ nhì nghe thế
Thì tỏ vẻ ngạc nhiên
“Đáng lý không được nói
Ta phải giữ lặng yên."
 
Người thứ ba phàn nàn
“Hai anh ngu quá đỗi
Ta phải giữ im lặng
Sao các anh lại nói?"

Người thứ tư kết luận:
“Rốt cuộc chỉ mình tôi
Là giữ được im lặng
Người duy nhất không nói."

             oOo

Quay cuồng trong vô minh
Vướng vất trong lý thuyết
Học cứ như con vẹt
Hành động mà chẳng biết.

Sống đạo hay sống đời
Lý thuyết thì rất dễ
Nhưng đến khi thực hành
Xem ra thì chẳng dễ.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 24 tháng 2, 2020)

Đệ tử của phái Thiên Thai từng học tĩnh tâm trước khi Thiền du nhập vào Nhật. Bốn người đệ tử Thiên Thai, là bạn thân với nhau, cùng hứa là sẽ giữ bảy ngày im lặng.

Ngày đầu tiên tất cả đều im lặng. Cuộc tĩnh tâm khởi sự có hiệu quả, nhưng đến đêm các cây đèn dầu bắt đầu yếu dần, một người không chịu nổi bèn gọi người giúp việc: “Chỉnh mấy cây đèn lại.”

Người thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người kia nói, bèn lên tiếng “Đáng lý chúng ta không được nói tiếng nào.”

“Hai anh ngu quá. Tại sao các anh lại nói?” người thứ ba hỏi.

“Tôi là người duy nhất không nói,” người thứ tư kết luận.

Learning to Be Silent

The pupils of the Tendai school used to study meditation before Zen entered Japan. Four of them who were intimate friends promised one another to observe seven days of silence.

On the first day all were silent. Their meditation had begun auspiciously, but when night came and the oil lamps were growing dim one of the pupils could not help exclaiming to a servant: “Fix those lamps.”

The second pupil was surprised to hear the first one talk. “We are not supposed to say a word,” he remarked.

“You two are stupid. Why did you talk?” asked the third.

“I am the only one who has not talked,” concluded the fourth pupil.No comments

Powered by Blogger.