Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 53 - Con Gà Chọi Và Chim Đại Bàng


Con Gà Chọi Và Chim Đại Bàng

Ở trong một trại gà kia
Hai con Gà trống chẳng hề nhìn nhau
Xem chừng chẳng trước thì sau
Xảy ra một trận đánh nhau kinh hồn.

Quả nhiên cho đến một hôm
Xông vào mổ, xé chẳng còn kể chi
Kẻ thua phải chạy trốn đi
Chui vào một xó kẻo thì đòn đau.

Hãnh diện thắng cuộc đánh nhau
Gà kia bay thẳng lên đầu chuồng cao
Vỗ cánh gáy thật to vào
Phô trương thắng trận, tự hào chiến công.

Đại bàng đang bay vòng vòng
Nghe tiếng gà gáy bèn xông xuống liền
Chộp gà, Đại bàng bay lên
Gà thua giờ lại trở nên đứng đầu.

Thế gian vẫn có nói câu:
Huênh hoang chiến thắng trước sau cũng tàn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fighting Cocks And The Eagle
by Aesop

Once there were two Cocks living in the same farmyard who could not bear the sight of each other. At last one day they flew up to fight it out, beak and claw. They fought until one of them was beaten and crawled off to a corner to hide.

The Cock that had won the battle flew to the top of the hen-house, and, proudly flapping his wings, crowed with all his might to tell the world about his victory. But an Eagle, circling overhead, heard the boasting chanticleer and, swooping down, carried him off to his nest.

His rival saw the deed, and coming out of his corner, took his place as master of the farmyard.


Pride goes before a fall.


No comments

Powered by Blogger.