Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 52 - Bò Chọi Nhau Và Những Con Ếch


Bò Chọi Nhau Và Những Con Ếch

Trên cánh đồng, hai con Bò
Chúng đang dữ tợn húc bừa vào nhau
Dưới đầm lầy, sau bụi lau
Ếch già run rẩy lo âu ngắm nhìn.

Ếch con hỏi: "Ông sợ gì?"
Ếch già giải thích: "Bởi vì giao tranh
Kẻ thua sẽ bị đuổi nhanh
Đến đầm lầy chỗ vẫn dành cho ta
Chân Bò to lớn thế là
Đạp ta tan nát cửa nhà, hại thân"

Đúng như Ếch già phân trần
Bò thua bị đuổi ra đầm lầy kia
Chân Bò to lớn bước đi
Bao nhiêu mạng Ếch rồi thì tiêu tan.

Khi một chính thể suy tàn
Người dân là kẻ chịu ngàn đắng cay.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

by Aesop

Two Bulls were fighting furiously in a field, at one side of which was a marsh. An old Frog living in the marsh, trembled as he watched the fierce battle.

"What are you afraid of?" asked a young Frog.

"Do you not see," replied the old Frog, "that the Bull who is beaten, will be driven away from the good forage up there to the reeds of this marsh, and we shall all be trampled into the mud?"

It turned out as the Frog had said. The beaten Bull was driven to the marsh, where his great hoofs crushed the Frogs to death.


When the great fall out, the weak must suffer for it.


No comments

Powered by Blogger.