Header Ads

101 Truyện Thiền: 64 - Mồ Hôi Của Kasan

Mồ Hôi Của Kasan

Một hôm sư Kasan
Được mới đến chủ trì
Cho một buổi tang lễ
Vị lãnh chúa quyền quý.

Vì chưa gặp lãnh chúa
Hay là  giới quý tộc
Nên sợ toát mồ hôi
Và thấy rất hồi hộp.

Khi trở về lại chùa
Nói với chúng đệ tử
Rằng chưa đủ khả năng
Để làm thầy của họ
Vì giữa kẻ giàu nghèo
Không giữ cùng thái độ

Rồi Kasan từ chức
Tìm thầy khác tịnh tu
Tám năm sau giác ngộ
Mới trở về chùa cũ.

           oOo

Ngoại cảnh không chi phối
Thân tâm rất an nhiên
Giàu nghèo không phân biệt
Mới là đã ngộ thiền.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 29 tháng 7, 2019)

Kasan được yêu cầu làm lễ tại đám tang của một vị lãnh chúa tỉnh.

Trước đây thiền sư chưa bao giờ gặp lãnh chúa và giới quý tộc nên ông rất lo lắng. Khi buổi lễ bắt đầu, Kasan đổ mồ hôi.

Sau khi trở về chùa, Kasan tập họp các đệ tử lại và thú nhận rằng sư chưa đủ khả năng để làm một vị thầy, vì sư không có cùng một thái độ đối với thế giới danh vọng cũng như một ngôi chùa hẻo lánh. Sau đó Kasan từ chức và trở thành học trò của một thiền sư khác. Tám năm sau, đã giác ngộ, Kasan trở lại với các học trò cũ.

Kasan Sweat

Kasan was asked to officiate at the funeral of a provincial lord.

He had never met lords and nobles before so he was nervous. When the ceremony started, Kasan sweat.

Afterwards, when he had returned, he gathered his pupils together. Kasan confessed that he was not yet qualified to be a teacher for he lacked the sameness of bearing in the world of fame that he possessed in the secluded temple. Then Kasan resigned and became a pupil of another master. Eight years later he returned to his former pupils, enlightened.No comments

Powered by Blogger.