Header Ads

Phong Thủy


Có người kể câu chuyện rằng
Một người buôn bán trở thành phú gia
Có ý muốn xây ngôi nhà
Có vườn, có cảnh, nơi xa phố phường.
Người thân, bạn hữu khuyên rằng
Xây nhà việc ấy phải cần nghĩ suy
Tìm thầy xem mảnh đất kia
Có hợp Phong Thủy hãy thì mới xây
Có ngôi chùa gần nơi đây
Vị sư cụ đó thường hay giúp người
Địa Lý, Phong Thủy, mệnh trời
Sư không quản ngại giúp người thế gian.

Đến chùa, sau lời hỏi han
Người kia mới kể rõ ràng với Sư:
“Xin Sư mở rộng lòng từ
Xem giúp mảnh đất hiện giờ ra sao
Phong Thủy, phương hướng thế nào
Gia đình, con cháu về sau phúc lành.”
Nghe qua Sư rất bằng lòng
Lên xe anh chở đến phần đất kia.

Nhận ra trên con đường đi
Anh luôn nhường kẻ chạy thì rất nhanh
Sư rằng “Lái chậm như anh
Xem ra không muốn tranh giành hơn thua.”
Người rằng “Nhường họ vượt qua
Có lẽ họ có chuyện nhà cần hơn
Thế nên tôi mới nhường đường
Còn mình thư thả bình thường mà đi
Trước sau vài phút lo gì
Tranh nhau mà chạy có khi nguy nàn.”

Khi qua góc phố bên đàng
Có vài đứa nhỏ chay ngang qua đường
Người dừng xe lại để nhường
Sư rằng “Ngừng lại giữa đường là sao?”
Người rằng “Trẻ nhỏ đuổi nhau
Đứa trước vừa đó, đứa sau theo cùng
Thế cho nên tôi phải ngừng.”
Quả nhiên mấy đứa trẻ cùng chạy qua.

Khi xe đến khu đất nhà
Thấy chim hoảng hốt bay ra vội vàng
Người rằng “Chúng ta hãy khoan
Chắc có trẻ nhỏ ở đằng vườn cây
Mùa này trái chín tràn đầy
Chim chóc thường đến vườn này tìm ăn
Chắc có lũ trẻ vào sân
Trèo cây trộm quả tranh phần của chim
Chúng ta vào bất thình lình
Lũ trẻ hoảng sợ thoát mình khỏi cây
Như thế nguy hiểm lắm thay
Trẹo chân, lọi cẳng, gẫy tay không chừng.”

Bấy giờ Sư mới nói rằng
“Đất này tốt, xấu chẳng cần tôi xem
Khi Nhân, Trí, Đức rạng lên
Địa lý, Long mạch cũng liền theo sau
Con người ta chỉ khác nhau
Nhân, Trí và Đức chứ đâu địa hình
Phong Thủy chỉ là tượng hình
Lòng người mới chính Địa linh, phúc phần
Thí chủ là người có Nhân
Có Trí, có Đức phúc phần mai sau.”

Bùi Phạm Thành
(ngày 7 tháng 1 năm 2022)


Nhân đọc bài viết trên trang mạng xã hội có nội dung tương tự mà không thấy đề tên tác giả. Trong lúc ngẫu hứng, chúng tôi kể lại bằng thể thơ Lục-Bát để không bị "tam sao thất bản." Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn tác giả của bài văn, và hy vọng rằng tác giả bài văn có duyên may đọc được bài này.


No comments

Powered by Blogger.