Header Ads

101 Truyện Thiền: 66 - Con Cái Của Thiên Hoàng


66. Con Cái Của Thiên Hoàng

Yamaoka Tesshu
Là một vị thiền sư
Là thầy của Thiên Hoàng
Và cũng là kiếm sư.

Ngôi nhà của thiền sư
Là một nơi tạm trú
Của những kẻ lang thang
Không có nơi cư ngụ.

Và vì những người này
Làm thiền sư nghèo mãi
Chỉ có một bộ đồ
Không có bộ thứ hai.

Thiên Hoàng trông thấy ông
Mặc chiếc áo rách rưới
Nên đưa cho ông tiền
Để mua quần áo mới.

Thiên Hoàng gặp lại ông
Thấy vẫn mặc áo rách
Hỏi: “Quần áo mới đâu
Sao không đem ra mặc?"

Thiền sư trả lời rằng:
“Tiền Thiên Hoàng cho tôi
Tôi mua quần áo mới
Cho con ngài hết rồi."

              oOo

Dân chúng ở trong nước
Đều như con Thiên Hoàng
Có người giàu người nghèo
Cũng có kẻ thiếu ăn
Phải có người biết đến
Giúp cho khỏi lầm than.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 4 tháng 8, 2019)

Yamaoka Tesshu là gia sư của Thiên Hoàng. Ông cũng là một bậc thầy về đấu kiếm và cũng là một Thiền sư uyên thâm.

Nhà của thiền sư là nơi ở của những kẻ lang thang. Vì những người này khiến thiền sư luôn nghèo nàn, lúc nào cũng chỉ có một bộ quần áo.

Thiên Hoàng thấy quần áo của thiền sư đã quá sờn rách, bèn cấp cho Yamaoka một số tiền để mua những bộ mới. Lần sau gặp Yamaoka, thấy thiền sư vẫn mặc bộ quần áo cũ rách, Thiên Hoàng hỏI "Quần áo mới đâu rồi, Yamaoka?"

“Tôi đã dùng tiền mua quần áo cho con cái của Bệ hạ rồi,” Yamaoka giải thích.

Children of His Majesty

Yamaoka Tesshu was a tutor of the emperor. He was also a master of fencing and a profound student of Zen.

His home was the abode of vagabonds. He has but one suit of clothes, for they kept him always poor.

The emperor, observing how worn his garments were, gave Yamaoka some money to buy new ones. The next time Yamaoka appeared he wore the same old outfit.

“What became of the new clothes, Yamaoka?” asked the emperor.

“I provided clothes for the children of Your Majesty,” explained Yamaoka.No comments

Powered by Blogger.