Header Ads

Vài Ba Ký Ức Đầu Năm


qua cửa kính là khung trời hẹp
nụ cười xưa với khuôn mặt nhu mì
năm ba ký ức trở về
chút dịu hiền cho ngày âm lịch đầu năm
những chuyện bình thường diễn ra trong đời sống
ngày đầu năm cũng là ngày bình thường
nhưng sao lòng chùng xuống nỗi niềm khó tả?

chậu forsythia cạnh tường rêu
lơ thơ mấy nụ 
tạm xem như mai vàng
món quà thiên nhiên từ khu vườn
nghe ấm góc đời tha hương
những định hình chưa nghe rõ
như tiếng hát thật nhẹ 

nén nhang cong vừa thắp ngày năm mới
tổ tiên ông bà
và liệt sĩ tiền nhân
cảm tạ hồn thiêng sông núi 
âm vang tiếng trầm hiền  
nhìn qua cửa như thấp thoáng hiển linh

dừng chân lại đây
thở chút hương trầm
hồn xuân như ấm lại…

thy an
đầu 2022 No comments

Powered by Blogger.