Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 46 - Chim Đại Bàng Và Con Quạ


Chim Đại Bàng Và Con Quạ

Giang đôi cánh rộng Đại Bàng
Sà xuống chộp một cừu non mang về
Con Quạ ngớ ngẩn u mê
Tưởng là chuyện ấy dễ bề làm theo.

Vỗ mạnh đôi cánh tí teo
Chộp con cừu đực như trèo lên lưng
Lông cừu rậm, kẹt móng chân
Nhẹ tênh con Quạ, cừu không biết gì
Quạ trên lưng, Cừu cứ đi
Người chăn cừu thấy liền thì hiểu ngay
Bắt Quạ cắt cánh khỏi bay
Đem về nhà để cho bầy con chơi
Đứa bé nhìn Quạ hỏi lời:
"Chim gì trông thật buồn cười lắm thay."
Cha rằng: "Con Quạ này đây
Nếu hỏi, nó sẽ đáp ngay: Đại Bàng."

Đừng để ảo tưởng ngập tràn
Khiến không suy nghĩ làm càn hại thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 4 năm 2021)

The Eagle And The Jackdaw
by Aesop

An Eagle, swooping down on powerful wings, seized a lamb in her talons and made off with it to her nest. A Jackdaw saw the deed, and his silly head was filled with the idea that he was big and strong enough to do as the Eagle had done. So with much rustling of feathers and a fierce air, he came down swiftly on the back of a large Ram. But when he tried to rise again he found that he could not get away, for his claws were tangled in the wool. And so far was he from carrying away the Ram, that the Ram hardly noticed he was there.

The Shepherd saw the fluttering Jackdaw and at once guessed what had happened. Running up, he caught the bird and clipped its wings. That evening he gave the Jackdaw to his children.

"What a funny bird this is!" they said laughing, "what do you call it, father?"

"That is a Jackdaw, my children. But if you should ask him, he would say he is an Eagle."


Do not let your vanity make you overestimate your powers.


No comments

Powered by Blogger.