Header Ads

Dân Việt Đòi Quyền Tự Do Con Người


Ối giời các bác ơi
Lại có chuyện nữa rồi
Nhân quyền ở đất Việt
Quả thật là đen tối.

Trong một báo cáo mới
Viện Nhân Quyền theo dõi
Hơn trăm bảy mươi người
Bị sách nhiễu, tù tội.

Nhiều người bị công an
Không đủ cớ bắt giam
Nên khoá trái cửa lại
Chẳng khác gì bị giam.

Nhà cầm quyền cộng sản
Với uy quyền độc đảng
Người bất đồng ý kiến
Đều bị nhốt vào khám.

Nếu không kết tội được
Đảng nghĩ ra một chước
Đến tận nhà khoá cửa
Không cho đi nửa bước.

Đảng dùng luật rừng rú
Hội họp dám tham dự
Đòi tự do tôn giáo
Coi là tội hình sự.

Dân đòi quyền làm người
Đảng là lũ đười ươi
Bắt dân nhốt vào cũi
Rồi nhăn răng ra cười.

Thương cho dân Việt tôi
Gần nửa thế kỷ rồi
Đến bao giờ mới được
Quyền tự do con người.

Chu Bách Việt


Báo cáo của HRW nói hơn 170 nhà hoạt động Việt Nam bị bắt giữ và sách nhiễuNo comments

Powered by Blogger.