Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 42 - Chó Và Cáo

Chó Và Cáo

Một hôm đám chó tìm ra
Bộ da Sư Tử thế là nổi xung
Cùng nhau cắn xé tưng bừng
Cho tan nát cả xem chừng hả hê.

Có một con Cáo đi qua
Thấy cảnh tượng ấy xem là đáng khinh
Cáo đưa ra lời phê bình
"Nếu Sư Tử sống tình hình khác xa
Các anh sẽ biết rằng là
Móng Sư Tử sắc hơn là răng anh."

Hợm hĩnh khoe sức của mình
Đánh người ngã ngựa đáng khinh vô cùng.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 4 năm 2021)

The Dogs And The Fox
by Aesop

Some Dogs found the skin of a Lion and furiously began to tear it with their teeth. A Fox chanced to see them and laughed scornfully.

"If that Lion had been alive," he said, "it would have been a very different story. He would have made you feel how much sharper his claws are than your teeth."


It is easy and also contemptible to kick a man that is down.


No comments

Powered by Blogger.