Header Ads

101 Truyện Thiền: 55 - Trà Sư Và Kẻ Sát Nhân55. Trà Sư Và Kẻ Sát Nhân

Tướng quân tên Taiko
Theo học Rikyu
Vị thầy môn nghệ thuật
Trà đạo Cha-no-yu.

Cận tướng tên Kato
Sợ say mê của chủ
Bê trễ chuyện quốc gia
Muốn giết Rikyu.

Hắn giả vờ đến thăm
Để được mời dùng trà
Trà sư chỉ thoáng liếc
Biết ý định hắn ta.

Trà sư mới bảo hắn
Để kiếm ở bên ngoài
Vì trà đạo biểu tượng
An bình và thư thái.

Hắn ta không bằng lòng
Rằng hắn là võ tướng
Không màng tới trà đạo
Nên vẫn giữ thanh kiếm.

Rikyu nói: “Được
Anh cứ mang kiếm vào
Rồi cùng tôi thưởng thức
Hương vị của trà đạo."

Trong khi đang nấu nước
Ấm nước đang sục sôi
Nghiêng ấm làm đổ nước
Bụi tro bay đầy trời.

Viên võ tướng hoảng hốt
Vụt bỏ chạy ra ngoài
Trà sư lên tiếng nói:
“Đó là lỗi tại tôi
Mời anh trở lại ngồi
Thanh kiếm dính đầy tro
Xin anh đừng e ngại
Tôi chùi sạch dùm cho.”

Viên tướng chợt nhận ra
Trà sư đã nhìn rõ
Ý định của hắn ta
Nên bỏ luôn ý đó.

            oOo

Một vị thầy trà đạo
Trong một tách thiền trà
Và đối xử thân thiện
Cải hóa được lòng tà.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 10 tháng 7, 2019)

Taiko, một tướng quân ở Nhật vào thời Tokugawa, học trà đạo gọi là Cha-no-yu, với trà sư Sen no Rikyu, một vị thầy về loại nghệ thuật diễn tả an lạc này.

Cận tướng của Taiko là Kato xem sự say mê trà đạo của chủ làm bê trễ công việc quốc gia, nên quyết định phải giết Sen no Rikyu. Anh ta giả vờ viếng thăm trà sư và được mời vào uống trà.

Trà sư, rất thành thạo trong nghệ thuật của thầy, liếc mắt qua là biết ngay ‎ý định của viên võ tướng, nên trà sư bảo Kato để kiếm ở ngoài trước khi vào phòng cho nghi lễ trà đạo, giải thích rằng trà đạo chính là biểu hiện của an bình.

Kato không đồng ý “Tôi là võ tướng,” anh ta nói. “Tôi luôn luôn mang kiếm bên người. Trà đạo hay không trà đạo, tôi luôn phải có thanh kiếm bên mình.”

“Cũng được. Anh cứ mang kiếm vào và uống trà,” Sen no Rikyu bằng lòng.

Ấm nước đang sôi trên bếp than. Đột nhiên Sen no Rikyu nghiêng ấm nước. Hơi nước bốc xèo xèo, khói và tro bay đầy phòng. Viên võ tướng giật mình chạy ra ngoài.

Trà sư xin lỗi “Đó là lỗi của tôi. Mời anh vào lại và uống tách trà. Tôi đang giữ thanh kiếm của anh, nó bị dính đầy tro, tôi sẽ chùi sạch và trả lại cho anh.”

Xấu hổ về hành động của mình, người võ tướng biết là không thể giết trà sư được, nên đã bỏ luôn ý định đó.

The Tea-Master and The Assassin

Taiko, a warrior who lived in Japan before the Tokugawa era, studied Cha-no-yu, tea etiquette, with Sen no Rikyu, a teacher of that aesthetical expression of calmness and contentment.

Taiko’s attendant warrior Kato interpreted his superior’s enthusiasm for tea etiquette as negligence of state affairs, so he decided to kill Sen no Rikyu. He pretended to make a social call upon the tea-master and was invited to drink tea.

The master, who was well skilled in his art, saw at a glance the warrior’s intention, so he invited Kato to leave his sword outside before entering the room for the ceremony, explaining that Cha-no-yu represents peacefulness itself.

Kato would not listen to this. “I am a warrior,” he said. “I always have my sword with me. Cha-no-yu or no Cha-no-yu, I have my sword.”

“Very well. Bring your sword in and have some tea,” consented Sen no Rikyu.

The kettle was boiling on the charcoal fire. Suddenly Sen no Rikyu tipped it over. Hissing steam arose, filling the room with smoke and ashes. The startled warrior ran outside.

The tea-master apologized. “It was my mistake. Come back in and have some tea. I have your sword here covered with ashes and will clean it and give it to you.”

In this predicament the warrior realized he could not very well kill the tea-master, so he gave up the idea.No comments

Powered by Blogger.