Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 41 - Con Chó Trong Máng Rơm


Con Chó Trong Máng Rơm

Trong một máng rơm khô đầy
Có một con chó đang say giấc nồng
Bị đánh thức bởi tiếng ồn
Của lũ bò mới ngoài đồng về đây.

Bực mình chó sủa gắt gay
Như thể cả máng rơm này của riêng
Một con bò rất ngạc nhiên
"Chó ích kỷ giữ rơm riêng làm gì"
Nói thêm, con bò thứ nhì
"Chó có ăn được rơm kia đâu mà
Rơm là món ăn của ta
Xong việc đồng áng giờ là phải ăn."

Bước vào, kìa bác nông dân
Thấy chó hành động có phần trái sai
Lấy cây quất chó vài roi
Về tội ích kỷ như lời giảng khuyên.

Tranh giành là chuyện không nên
Nhất là những thứ chẳng riêng cho mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Dog In The Manger
by Aesop

A Dog asleep in a manger filled with hay, was awakened by the Cattle, which came in tired and hungry from working in the field. But the Dog would not let them get near the manger, and snarled and snapped as if it were filled with the best of meat and bones, all for himself.

The Cattle looked at the Dog in disgust. "How selfish he is!" said one. "He cannot eat the hay and yet he will not let us eat it who are so hungry for it!"

Now the farmer came in. When he saw how the Dog was acting, he seized a stick and drove him out of the stable with many a blow for his selfish behavior.


Do not grudge others what you cannot enjoy yourself.


No comments

Powered by Blogger.