Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 40 - Con Chó và Con Sò Biển


Con Chó Và Con Sò Biển

Truyện xưa chó thích trứng gà
Vẫn thường lén đến chuồng gà kiếm ăn
Tánh nó thì rất tham lam
Nuốt trọn quả trứng nó làm được ngay.

Một hôm dạo bờ biển này
Thấy vật tròn, trắng, nằm ngay trên bờ
Thế là chó chẳng đợi chờ
Nuốt trọn vào bụng con sò trắng kia.

Lát sau quằn quại bởi vì
Bụng đau khôn tả chẳng gì đau hơn
Chó nghĩ "Những vật trắng tròn
Chưa chắc là trứng lại còn làm đau."

Vội vàng, ân hận về sau
Thông thường thì cũng bị đau đớn lòng.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Dog And The Oyster
by Aesop

There was once a Dog who was very fond of eggs. He visited the hen house very often and at last got so greedy that he would swallow the eggs whole.

One day the Dog wandered down to the seashore. There he spied an Oyster. In a twinkling the Oyster was resting in the Dog's stomach, shell and all.

It pained the Dog a good deal, as you can guess.

"I've learned that all round things are not eggs," he said groaning.Act in haste and repent at leisure—and often in pain.


No comments

Powered by Blogger.