Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 36 - Gà Trống Và Viên Ngọc Quý

Gà Trống Và Viên Ngọc Quý

Gà trống mải miết bới tìm
Kiếm ăn cho cả gia đình anh ta
Tình cờ Gà phát hiện ra
Một viên ngọc quý chủ nhà làm rơi.

Gà rằng "Ngọc đối với người
Chắc là đắt giá mất thời tiếc thay
Với ta thì viên ngọc này
Chẳng bằng hạt gạo ta đây rất cần."

Những vật quý giá trên trần 
Không có giá trị nếu không biết gì.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Cock And The Jewel
by Aesop

A Cock was busily scratching and scraping about to find something to eat for himself and his family, when he happened to turn up a precious jewel that had been lost by its owner.

"Aha!" said the Cock. "No doubt you are very costly and he who lost you would give a great deal to find you. But as for me, I would choose a single grain of barleycorn before all the jewels in the world."


Precious things are without value to those who cannot prize them.


1 comment :

  1. Thú vị là khi đọc Đặc San Lâm Viên, phải đọc từ từ hay để đó, không nên xóa vội. Có những bài hình như vẻ viết đâu đâu, nhưng lúc đọc lại, lại thấy hay. Nói như lời Phật dạy, xem đó "cứ như là".
    Viên.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.