Header Ads

101 Truyện Thiền: 49 - Ông Phật Mũi Đen


49. Ông Phật Mũi Đen

Có một vị ni cô
Đang đi tìm giác ngộ
Mang tượng Phật bằng vàng
Đi khắp nơi khắp chỗ.

Rồi cô đến một nơi
Có rất nhiều ngôi chùa
Và rất nhiều tượng Phật
Mỗi Phật riêng một chùa.

Cô muốn khói nhang thơm
Không tỏa đi khắp nơi
Nên làm phễu dẫn khói
Vào Phật của cô thôi.

Cô chuyên cần tụng niệm 
Có khi cả ngày đêm
Tượng Phật vàng vì thế
Thành tượng Phật mũi đen.

              oOo

Mỗi người một tâm Phật
Nhưng với người ích kỷ
Thì tụng niệm càng nhiều
Càng làm Phật xấu xí.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 4 tháng 7, 2019)

Một ni cô đang đi tìm giác ngộ, làm một bức tượng Phật và dát vàng lên tượng. Bất kỳ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo.

Nhiều năm trôi qua, vẫn còn mang tượng Phật, ni cô đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở một xứ có rất nhiều tượng Phật, mỗi tượng Phật đều có đền thờ riêng.

Ni cô muốn thắp nhang trước tượng Phật vàng của cô. Không thích hương thơm của nhang mình đi lạc qua chỗ người khác, cô chế ra một cái phễu lớn, theo đó chuyển khói nhang đến tượng Phật của cô mà thôi. Điều này làm mũi của tượng Phật vàng bị nám đen, nhìn rất xấu.

Black-Nosed Buddha

A nun who was searching for enlightenment made a statue of Buddha and covered it with gold leaf. Wherever she went she carried this golden Buddha with her.

Years passed and, still carrying her Buddha, the nun came to live in a small temple in a country where there were many Buddhas, each one with its own particular shrine.

The nun ished to burn incense before her golden Buddha. Not liking the idea of the perfume straying to others, she devised a funnel through which the smoke would ascend only to her statue. This blackened the nose of the golden Buddha, making it especially ugly.No comments

Powered by Blogger.