Header Ads

101 Truyện Thiền: 48 - Tỉ Lệ Chính Xác


48. Tỉ Lệ Chính Xác

Có một vị trà sư
Sen no Rikya
Muốn treo một giỏ hoa
Lên trên một cột nhà.

Thầy nhờ người thợ mộc
Rồi thầy đứng dưới chỉ
Cao, thấp rồi trái, phải
Cho đến khi vừa ý.

Người thợ muốn thử thầy
Nên đánh dấu chỗ ấy
Rồi giả vờ đã quên
Nên hỏi đi hỏi lại.

Người thợ chỉ loanh quanh
Thầy đều nói: “Không phải"
Cho đến khi chỉ đúng
Thầy mới nói: “Đúng đấy." 

              oOo

Sống cuộc đời mẫu mực
Quan niệm không đổi thay
Là sống trong chánh niệm
Đó chính là thiền vậy.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 4 tháng 7, 2019)

Sen no Rikyu, một trà sư, muốn treo một giỏ hoa trên cột nhà. Thầy nhờ một người thợ mộc giúp, và chỉ cho anh ta treo cao hơn hay thấp hơn một tí, nhích qua bên phải hay bên trái, cho đến khi thầy tìm được đúng chỗ. Cuối cùng Sen no Rikya nói “Chỗ đó đó.” 

Anh thợ mộc, muốn thử thầy, bèn đánh dấu chỗ đó rồi giả vờ quên mất. “Chỗ này phải không thầy? Có lẽ, nó là chỗ này?” anh thợ mộc cứ hỏi, và chỉ vào vài chỗ khác nhau trên cột.

Nhưng giác quan về tỉ lệ của thầy chính xác đến nỗi chỉ đến khi anh thợ mộc chỉ đúng vào điểm đã đánh dấu thì thầy mới chấp nhận.

Accurate Proportion

Sen no Rikyu, a tea-master, wished to hang a flower basket on a column. He asked a carpenter to help him, directing the man to place it a little higher or lower, to the right or left, until he had found exactly the right spot. “That’s the place,” said Sen no Rikya finally.

The carpenter, to test the master, marked the spot and then pretended he had forgotten. Was this the place? “Was this the place, perhaps?” the carpenter kept asking, pointing to various places on the column.

But so accurate was the tea-master’s sense of proportion that it was not until the carpenter reached the identical spot again that its location was approved.No comments

Powered by Blogger.