Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 34 - Gà Trống Và Cáo


Gà Trống Và Cáo

Chú gà trống đậu trên cành,
Khôn ngoan, hiểu biết, tinh anh việc đời.
Một hôm cáo đến ngỏ lời:
"Xưa ta hiềm khích, nay thời kết thân
Họ hàng xa, láng giềng gần
Từ nay ta sẽ tình thân một nhà
Cần chi bạn cứ gọi ta
Chỉ cần một tiếng là ta đến liền
Bất kể là ngày hay đêm
Đâu ta cũng đến chẳng hiềm đường xa
Xuống đây, bạn hỡi, cùng ta
Bắt tay thân ái hoan ca thái bình."

Gà rằng: "Lời nói chân tình,
Xoá tan ngờ vực trong mình lâu năm.
Đằng kia có lũ chó săn,
Đang trên đường tiến lại gần đến đây.
Thế thì nhân dịp vui này,
Rủ luôn bọn chúng nắm tay hát mừng."

Vội vàng cáo mới nói rằng:
"Có chút việc bận phải chăm chú vào.
Thôi thì tôi tạm xin chào,"
Dứt lời con cáo cắm đầu chạy nhanh.

Chú gà này thật khôn lanh,
Gạt được con cáo gian manh nhưng đần.

Bùi Phạm Thành
Viết theo lời thơ của LaFontaine
(ngày 28 tháng 4 năm 2017)


== Bài thứ 2: viết theo lời kể của Aesop ==


Vầng dương đang lặn một chiều
Trên cây Gà trống tính điều nghỉ ngơi
Vỗ cánh thư dãn thân người
Gáy to một tiếng an vui cuối ngày.

Nhìn xuống Gà trống thấy ngay
Con Cáo đứng dưới gốc cây chực chờ
Cáo rằng "Bạn đã nghe chưa
Tuyệt vời tin tức mới vừa loan ra."

"Tin gì, hãy nói cùng ta"
Tuy cố bình tĩnh nhưng Gà vẫn run.
Cáo rằng "Còn gì vui hơn
Hoà bình đã đến không còn lo chi
Khác biệt xưa, hãy quên đi
Tất cả là bạn kể từ hôm nay
Mời bạn hãy ghé xuống đây
Tôi muốn ôm bạn trong tay ăn mừng."

"Tốt quá" Gà nói lừng khừng
Kiễng chân như thể nhìn chừng phía xa
"Nhìn gì vậy, hỡi bạn Gà?"
Con Cáo lo lắng hỏi Gà thử xem
Gà rằng "Chắc chó được tin
Chúng đang kéo tới để tìm bạn đây"

Cáo nghe quay đầu chạy ngay
Gà gọi "Hãy đứng lại đây chào mừng
Chúng ta hãy cùng vui chung
Chó nay là bạn với cùng chúng ta."

Cáo rằng "Biết vậy nhưng mà
Chắc gì Chó đã nghe qua tin này
Tôi có chuyện phải đi ngay
Còn chuyện bạn hữu mai này gặp sau."

Cắm đầu Cáo chạy thật mau
Gà cười, lấy cánh kẹp đầu ngủ ngon
Cáo khôn, Gà lại khôn hơn
Khiến cho Cáo phải mất hồn chạy nhanh.

Mới hay những kẻ gian manh
Gạt người, người gạt trở thành kẻ ngu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Cock And The Fox
by Aesop

One bright evening as the sun was sinking on a glorious world a wise old Cock flew into a tree to roost. Before he composed himself to rest, he flapped his wings three times and crowed loudly. But just as he was about to put his head under his wing, his beady eyes caught a flash of red and a glimpse of a long pointed nose, and there just below him stood Master Fox.

"Have you heard the wonderful news?" cried the Fox in a very joyful and excited manner.

"What news?" asked the Cock very calmly. But he had a queer, fluttery feeling inside him, for, you know, he was very much afraid of the Fox.

"Your family and mine and all other animals have agreed to forget their differences and live in peace and friendship from now on forever. Just think of it! I simply cannot wait to embrace you! Do come down, dear friend, and let us celebrate the joyful event."

"How grand!" said the Cock. "I certainly am delighted at the news." But he spoke in an absent way, and stretching up on tiptoes, seemed to be looking at something afar off.

"What is it you see?" asked the Fox a little anxiously.

"Why, it looks to me like a couple of Dogs coming this way. They must have heard the good news and—"

But the Fox did not wait to hear more. Off he started on a run.

"Wait," cried the Cock. "Why do you run? The Dogs are friends of yours now!"

"Yes," answered the Fox. "But they might not have heard the news. Besides, I have a very important errand that I had almost forgotten about."

The Cock smiled as he buried his head in his feathers and went to sleep, for he had succeeded in outwitting a very crafty enemy.


The trickster is easily tricked.


No comments

Powered by Blogger.