Header Ads

101 Truyện Thiền: 47 - Người Hoạ Sĩ Tham Lam


47. Người Họa Sĩ Tham Lam

Vị thiền sư Gessen
Là họa sĩ tài ba
Gọi “Họa Sĩ Tham Lam"
Vì đòi rất cao giá.

Có một cô ca kỹ
Thuê ông vẽ cho mình
Ông hỏi: “Cô sẽ trả
Bao nhiêu cho bức hình?"

Cô ta trả lời rằng:
“Bao nhiêu cũng trả nổi
Nhưng với một điều kiện
Phải vẽ trước mặt tôi."

Trước mặt cô ca kỹ
Và thân chủ của cô
Gessen vẽ rất đẹp
Đòi giá tiền thật to.

Cô ca kỹ nói rằng:
“Ông này quá tham lam
Tranh vẽ thì đẹp thật
Nhưng treo thì không đáng.

Đầu óc như bùn đất
Chỉ muốn tiền mà thôi
Như vậy thì chỉ đáng
Vẽ váy lót cho tôi.”

Gessen mới hỏi rằng:
“Bao nhiêu tiền sẽ trả?”
Cô ca kỹ đáp lại:
“Bao nhiêu cũng được cả.”

Gessen bằng lòng vẽ
Theo lời cô yêu cầu
Vẽ trên cái váy lót
Với giá tiền thật cao.

Sau này thì mới biết
Lý do của Gessen
Để làm được ba việc
Cần có rất nhiều tiền.

Nơi ông ở rất nghèo
Thường hay bị nạn đói
Ông mua trữ nhiều gạo
Để giúp người nghèo đói.

Đường làng thì rất xấu
Từ làng lên đến chùa
Gập ghềnh và khó nhọc
Cần nhiều tiền sửa chữa.

Vị thầy của Gessen
Muốn xây ngôi chùa làng
Nhưng đến khi thầy mất
Ý nguyện vẫn dở dang.

Gessen kiếm đủ tiền
Hoàn thành ba việc đó
Bỏ cọ lên núi tu
Không bao giờ vẽ nữa.

              oOo

Việc làm có ý nghĩa
Quyết tâm sẽ thực thi
Tâm bồ đề trong sáng
Ngại gì tiếng thị phi.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 1 tháng 7, 2019)

Gessen là một thiền sư họa sĩ. Trước khi vẽ một bức tranh, thiền sư luôn luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá của thiền sư rất cao. Thế cho nên ông có tiếng là “Họa sĩ tham lam.

Một nàng ca kỹ muốn thuê thiền sư vẽ tranh. “Cô có thể trả bao nhiêu?” Gessen hỏi.

“Bất cứ giá nào ông tính,” cô gái trả lời, “nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.”

Rồi ngày nọ, nàng ca kỹ gọi Gessen đến khi đang mở tiệc khoản đãi thân chủ của cô ta.

Gessen vẽ rất đẹp. Khi đã xong, thiền sư đòi giá cao nhất cho thời gian làm việc của mình.
Thiền sư được trả tiền. Rồi nàng ca kỹ quay về hướng thân chủ của cô ta và nói: “Anh chàng họa sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi.”

Nàng cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác trên mặt sau của váy lót của nàng.

“Cô trả bao nhiêu?” Gessen hỏi.

“Ô bao nhiêu cũng được,” cô gái nói.

Gessen ra một giá rất cao, vẽ bức tranh theo cách yêu cầu, rồi ra về.

Sau này người ta biết được Gessen có những lý do này để cần tiền:

  1. Tỉnh của Gessen thường bị nạn đói. Người giàu lại không giúp người nghèo, vì vậy Gessen có một nhà kho bí mật, chẳng ai biết. Thiền sư giữ đầy gạo trong kho, chuẩn bị cho những khi khẩn cấp.
  2. Từ làng của thiền sư đến Đền Thờ Quốc Gia đường xá rất xấu và nhiều khách lữ hành khốn đốn khi đi đường. Thiền sư muốn làm một con đường tốt hơn.
  3. Thầy của Gessen đã qua đời mà không thực hiện được giấc mơ xây một ngôi chùa làng. Thiền sư muốn hoàn thành ý nguyện cho thầy.

Sau khi Gessen đã hoàn thành ba ước nguyện này, thiền sư vất cọ, vất đồ nghề vẽ, và lên núi ẩn tu, không bao giờ vẽ nữa.

The Stingy Artist

Gessen was an artist monk. Before he would start a drawing or painting he always insisted upon being paid in advance, and his fees were high. He was known as the “Stingy Artist”.

A geisha once gave him a commission for a painting. “How much can you pay?” inquired Gessen.

“‘Whatever you charge,” replied the girl, “but I want you to do the work in front of me.”

So on a certain day Gessen was called by the geisha. She was holding a feast for her patron.

Gessen with fine brush work did the painting. When it was completed he asked the highest sum of his time.

He received his pay. Then the geisha turned to her patron saying: “All this artist wants is money. His paintings are fine but his mind is dirty; money has caused it to become muddy. Drawn by such a filthy mind, his work is not fit to exhibit. It is just about good enough for one of my petticoats.”

Removing her skirt, she then asked Gessen to do another picture on the back of her petticoat.

“How much will you pay?” asked Gessen.

“Oh, any amount,” answered the girl.

Gessen named a fancy price, painted the picture in the manner requested, and went away.

It was learned later that Gessen had these reasons for desiring money:

A ravaging famine often visited his province. The rich would not help the poor, so Gessen had a secret warehouse, unknown to anyone, which he kept filled with grain, prepared for these emergencies.

From his village to the National Shrine the road was in very poor condition and many travelers suffered while traversing it. He desired to build a better road.

His teacher had passed away without realizing his wish to build a temple, and Gessen wished to complete this temple for him.

After Gessen had accomplished his three wishes he threw away his brushes and artist’s materials and, retiring to the mountains, never painted again.No comments

Powered by Blogger.