Header Ads

101 Truyện Thiền: 44 - Kẻ Cướp Trở Thành Đệ Tử


44. Kẻ Cướp Trở Thành Đệ Tử

Vào một buổi tối nọ
Kojun đang tụng kinh
Có tên cướp cầm dao
Dọa giết để đòi tiền.

Kojun bảo tên cướp:
“Nếu muốn lấy được tiền
Thì cứ lục trong tủ
Đừng quấy rối làm phiền.”

Rồi thiền sư lại nói:
“Đừng lấy hết tiền nhé
Để chừa lại một ít
Mai tôi phải đóng thuế."

“Nhận quà phải cám ơn”
Thiền sư lại lên tiếng
Tên cướp nói: “Cám ơn”
Rồi ra cửa chạy biến.

Vài ngày sau bị bắt
Tên ăn cướp thú tội
Kojun ra làm chứng
Và thiền sư đã nói:
“Ít ra đối với tôi
Anh này không có tội
Tôi cho anh ta tiền
Anh ta cám ơn tôi."

Lòng đã được cảm hóa
Sau khi mãn hạn tù
Tên cướp đến gặp sư
Và xin làm đệ tử.

              oOo

Từ bi như ánh lửa
Soi sáng lòng chúng nhân
Tham sân si chìm khuất 
Bừng sáng mối thiện tâm.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 6, 2019)

Một buổi tối khi thiền sư Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên cướp cầm một thanh gươm bén vào nhà, đòi tiền, nếu không thì chết.

Shichiri bảo tên cướp: “Đừng làm rộn tôi. Anh có thể tìm thấy tiền trong hộc tủ đó.” Rồi thiền sư tiếp tục tụng kinh.

Một lúc sau thiền sư ngừng và nói: “Đừng lấy hết tiền. Tôi cần một ít để ngày mai đóng thuế.”

Tên cướp lấy gần hết số tiền và sửa soạn ra về. “Hãy nói lời cám ơn khi nhận được quà,” Shichiri nói thêm. Tên cướp cám ơn thiền sư rồi đi mất.

Vài ngày sau tên cướp bị bắt và thú tội, ngoài các tội khác, còn có tội với Shichiri. Khi được gọi ra làm chứng, Schichiri nói: “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi. Tôi cho anh ta tiền và anh ta cám ơn tôi về việc đó.”

Sau khi mãn hạn tù, anh chàng này đến gặp Shichiri, và trở thành đệ tử của thiền sư.

The Thief Who Became a Disciple

One evening as Shichiri Kojun was reciting sutras a thief with a sharp sword entered, demanding either money or his life.

Shichiri told him: “Do not disturb me. You can find the money in that drawer.” Then he resumed his recitation.

A little while afterwards he stopped and called: “Don’t take it all. I need some to pay taxes with tomorrow.

The intruder gathered up most of the money and started to leave. “Thank a person when you receive a gift,” Shichiri added. The man thanked him and made off.

A few days afterwards the fellow was caught and confessed, among others, the offence against Shichiri. When Shichiri was called as a witness he said: “This man is no thief, at least as far as I am concerned. I gave him money and he thanked me for it.”

After he had finished his prison term, the man went to Shichiri and became his disciple.No comments

Powered by Blogger.