Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 27 - Lũ Trẻ và Gia Đình Cóc


Lũ Trẻ Và Gia Đình Cóc

Lũ trẻ chơi bên bờ hồ
Nơi gia đình Cóc sống từ bao năm
Trò chơi của lũ trẻ con
Ném đá để chúng nhảy trong mặt hồ.

Những viên đá bay vù vù
Lũ trẻ thích thú nhưng mà biết đâu
Nhà Cóc run sợ thụt đầu
Đá kia mà trúng thì đâu còn đời.

Cóc già mạnh dạn thốt lời
"Tôi xin các bạn hãy thời dừng tay
Trò chơi này nguy hiểm thay
Cho loài Cóc ở nơi này, bạn ơi."

Mới hay có chuyện trên dời
Giúp vui kẻ nọ, hại đời kẻ kia.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 4 năm 2021)

The Boys And The Frogs
by Aesop

Some Boys were playing one day at the edge of a pond in which lived a family of Frogs. The Boys amused themselves by throwing stones into the pond so as to make them skip on top of the water.

The stones were flying thick and fast and the Boys were enjoying themselves very much; but the poor Frogs in the pond were trembling with fear.

At last one of the Frogs, the oldest and bravest, put his head out of the water, and said, "Oh, please, dear children, stop your cruel play! Though it may be fun for you, it means death to us!"


Always stop to think whether your fun may not be the cause of another's unhappiness.


No comments

Powered by Blogger.