Header Ads

101 Truyện Thiền: 41 - Thiền Của Joshu


41. Thiền Của Joshu

Joshu khởi học thiền
Khi đã sáu mươi tuổi
Ông tiếp tục tu học
Cho đến tuổi tám mươi.

Sau đó ông dạy thiền
Cho đến suốt cuộc đời
Từ năm tám mươi tuổi
Cho đến trăm hai mươi.

Thiền sinh hỏi: “Làm sao
Khi tâm không có gì?"
Joshu trả lời rằng:
“Thì hãy vứt nó đi."

Thiền sinh: “Làm sao vứt
Khi không có gì cả?”
Joshu lại nói rằng:
“Thì hãy khiêng nó ra."

              oOo

Thói thường là như thế
Người say không nhận say
Hỏi tức là vướng mắc
Thì phải ném đi ngay.

Càng cố tình chối bỏ
Tạp niệm càng sinh ra
Chất chồng thành đống lớn
Thì phải khiêng nó ra.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 6, 2019)

Joshu bắt đầu học Thiền lúc 60 tuổi và tiếp tục cho đến 80, lúc ngài đạt Thiền.

Joshu dạy Thiền từ năm 80 cho đến 120 tuổi.

Một ngày nọ một đệ tử hỏi Joshu: “Nếu con không có gì trong tâm hết, con phải làm gì?

Joshu trả lời: “Ném nó ra.

Người đệ tử hỏi tiếp “Nhưng con không có gì hết, làm sao mà ném ra được?

“Vậy thì,” Joshu nói, “khiêng nó ra.”

Joshu’s Zen

Joshu began the study of Zen when he was sixty years old and continued until he was eighty, when he realized Zen.

He taught from the age of eighty until he was one hundred and twenty.

A student once asked him: “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?”

Joshu replied: “Throw it out.”

“But if I haven’t anything, how can I throw it out?” continued the questioner.

“Well,” said Joshu, “then carry it out.”No comments

Powered by Blogger.