Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 28 - Bò Và Dê


Bò Và Dê

Có một con Bò đực kia
Chui vào hang trốn bởi vì lâm nguy
Sư Tử đứng đợi ngoài kia
Bước ra thì sẽ hiểm nguy, mất đời.

Hang này Dê dùng làm nơi
Trú ẩn ban tối hay trời bão giông
Một Dê còn lại bên trong
Thấy Bò nó lại hung hăng giơ sừng.

Đây là chuyện ngốc quá chừng
Dê con mà cũng ngứa sừng húc nhau
Bò thì có sợ gì đâu
Sợ là Sư Tử chớ đâu Dê này.

Bò rằng "Ta nhịn chú mày
Bởi vì Sư Tử còn đây đợi chờ
Sư Tử bỏ đi thì ta
Cho chú bài học rồi ra nhớ đời."

Lợi dụng nguy khốn của người
Là hành động của loại người xấu xa.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 4 năm 2021)

The Bull And The Goat
by Aesop

A Bull once escaped from a Lion by entering a cave which the Goatherds used to house their flocks in stormy weather and at night. It happened that one of the Goats had been left behind, and the Bull had no sooner got inside than this Goat lowered his head and made a rush at him, butting him with his horns. As the Lion was still prowling outside the entrance to the cave, the Bull had to submit to the insult.

"Do not think," he said, "that I submit to your cowardly treatment because I am afraid of you. When that Lion leaves, I'll teach you a lesson you won't forget."


It is wicked to take advantage of another's distress.


No comments

Powered by Blogger.