Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Thế Giới Bây Giờ - Biển Gió Thênh Thang


Thế Giới Bây Giờ

Thế Giới Bây Giờ ! Dịch Nạn ! Thiên Tai !
Bàng Hoàng ! Náo Động ...
Người Tìm, Gặp nhau
Người Hỏi thăm nhau,
Chỉ qua email !

Đến cửa nhìn nhau! Hiu hắt ! Buồn hiu !
Chia nỗi Lo âu ! Ánh mắt ưu sầu !
Cầu Nguyện Cùng Nhau. Qua Tiếng Kinh Cầu ...
Thế Giới Về Đâu ! Ta Sẽ Về Đâu ?

Tuổi Già Đành Kham,
Thương Sao Lớp Trẻ ! Tuổi Xanh Ngỡ Ngàng !
Về Đâu ! Về Đâu !
Cơ Khổ ! Đoạn Trường ... 
Thảm Họa ! Tan Hoang !

XÓT XA NHÂN GIAN !
Biển Lệ Dâng Tràn  ...
Muôn Triệu, Triệu Tấm Lòng Đang Hướng Lên Trời Cao,
CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ & CẦU XIN PHẬT & CHÚA & CẦU ĐẤNG TỐI LINH,
TỪ BI THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN XIN BAN PHÉP MẦU ...

NHÂN GIAN KHỔ NẠN !
Chúng con Nguyện Cầu,
Chúng con Chờ Đợi ...
Phép Mầu Cứu Độ
Nhân Sinh muôn loài
Thoát khỏi Thiên Tai
Vượt qua Dịch Nạn,

Chúng Con Chờ Đợi
Chúng Con Nguyện Cầu ... Các Đấng Tối Linh.
XIN BAN PHÉP MẦU ! CỨU ĐỘ NHÂN SINH,
Thế Giới An Bình ... Chúng Con Kính Tạ ...

MUÔN VÀN KÍNH TẠ !
LƯỢNG TRỜI, THƯỢNG ĐẾ Các Vị TỐI LINH
Chúng Con Kính Lậy. Xin Ngày AN BÌNH ...
Nắng Sớm BÌNH MINH

CHÚNG CON KÍNH THÀNH
CẢM ÂN ĐỨC LÀNH
THẾ GIỚI AN BÌNH
CHÚNG CON CÚI ĐẦU DÂNG LỜI KÍNH TẠ !
PHÉP MẦU HIỂN LINH ! THẾ GIỚI YÊN BÌNH 
CHÚNG CON KÍNH TẠ ! CHÚNG CON KÍNH TẠ ... 

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Vu Lan, 8/24/2021
Biển Gió Thênh Thang

Sóng tung lớp lớp trắng ngời
Chiều hư vô gió nhẹ lơi êm đềm
Tám mươi tuổi lẻ, Nhớ, Quên !
Mênh mang Biển Gió ai tìm tiền thân,

Dấu chân trên cát phân vân
Kính Lậy Phật Mẫu Quán Âm độ đời
Xin cho Con. Xin cho Người.
Xin Tâm Thanh Tịnh. Xin Đời Bình An ...

Bâng khuâng ... Duyên Nghiệp nhân gian
Chiều ra Thăm Biển mang mang ... Sóng đùa
Tiếng Chuông tiềm thức ngân nga
Êm đềm một cõi sát na Tịnh Nhàn ...

Thênh Thang Biển Gió ... Thênh Thang !
Lời Ru Của Biển ! Cung Đàn Chân Nguyên ...

Tuệ Nga

Oregon,Miền Tây Bắc,
Cuối Hạ, 2021No comments

Powered by Blogger.