Header Ads

Còn Mãi Dư Âm


Nhạc phẩm: Còn Mãi Dư Âm
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Quý Luân
Hát: Ngọc Quy


Mai gầy nở nụ đầu xuân
Hái đem về tặng tri âm làm quà
Lòng thơ thơm ngát ý hoa
Vần gieo hư cấu, hương trà tiết Xuân.
 
Nước trong đáy tách... phân vân
Thực, Hư, ảo giác âm thầm mùa xa
Ðường sang ngõ Trúc trăng tà
Hương thơ ủ gió cỏ hoa bồi hồi ...

Dư âm thoảng phím đàn ai
Sắc hoa mầu nhớ, rụng rơi tiếng thầm ...
Dư âm ! dư âm, dư âm
Phải là ảo giác bâng khuâng tiết hàn.

Cánh Mây nào đó lang thang
Bài ca lỡ một cung đàn phù vân
Chỉ còn lại chút dư âm
Bóng Mây qua cửa, âm thầm, Mây qua !

Trăng khuya vời vợi ... giang hà
Bóng Mây qua cửa, âm thầm, Mây qua…

Tuệ Nga
No comments

Powered by Blogger.