Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 20 - Con Dơi, Cây Gai và Chim Hải Âu


Con Dơi, Cây Gai Và Chim Hải Âu

Hải âu, Dơi với Cây gai,
Cùng nhau họp lại tính bài đi buôn.
Gai mang đủ loại áo quần,
Dơi đi vay mượn một phần tiền to.
Hải âu vét hết trong kho,
Một lượng chì lớn hùn vô phần mình.

Giương buồm mở cuộc hành trình
Tìm nơi bán thứ của mình đem theo
Nào ngờ gặp bão hiểm nghèo
Bao nhiều tiền của chìm theo con tàu.

Cũng may chẳng mất mạng đâu
Cả ba sống sót nạn tàu đắm kia
Từ nay biết phải làm chi
Để mong tìm lại những gì mất đi.

Dơi tìm cách ẩn mặt đi
Sợ gặp chủ nợ lấy gì trả đây
Trong hang trốn tránh ban ngày
Ban đêm thì mới dám bay ra ngoài.

Hải âu mải miết tìm hoài
Bay ra mãi tận biển khơi thăm dò
Thỉnh thoảng lặn xuống để mò
Chì chìm đáy biển để mà vớt lên.

Còn Gai thì vẫn thường xuyên
Móc vào quần áo người bên ngay gần
Mong tìm lại số áo quần
Đã chìm xuống biển trong lần đi buôn.

Việc này ta vẫn thấy luôn
Tiếc điều đã mất nên thường hoài công
Phí thì giờ, và quên rằng
Thu thập cái mới, điều cần thiết hơn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 8 tháng 4 năm 2021)
The Bat, the Bramble, and the Seagull
by Aesop

A Bat, a Bramble, and a Seagull went into partnership and determined to go on a trading voyage together. The Bat borrowed a sum of money for his venture; the Bramble laid in a stock of clothes of various kinds; and the Seagull took a quantity of lead: and so they set out. By and by a great storm came on, and their boat with all the cargo went to the bottom, but the three travellers managed to reach land. Ever since then the Seagull flies to and fro over the sea, and every now and then dives below the surface, looking for the lead he's lost; while the Bat is so afraid of meeting his creditors that he hides away by day and only comes out at night to feed; and the Bramble catches hold of the clothes of every one who passes by, hoping some day to recognize and recover the lost garments.


All men are more concerned to recover what they lose than to acquire what they lack.


No comments

Powered by Blogger.