Header Ads

101 Truyện Thiền: 33 - Bàn Tay Của Mokusen


33. Bàn Tay Của Mokusen

Học trò Mokusen
Phàn nàn về người vợ
Vướng phải một tính xấu
Là hà tiện quá cỡ.

Thiền sư gặp chị ta
Đưa nắm tay trước mặt
Năm ngón tay xếp lại
Thành một nắm thật chặt.

Chị ta ngạc nhiên hỏI:
“Thầy có ý gì vậy?”
Thiền sư hỏi lại rằng:
“Như nắm tay tôi đây
Cứ nắm chặt thế này
Không bao giờ buông mở
Thì gọi là gì vậy?”

Chị ta trả lời rằng:
“Nếu cứ nắm thật chặt
Chẳng khi nào thả ra
Thì gọi là có tật."

Thiền sư xòe bàn tay
Hỏi rằng: “Cứ thế này
Không bao giờ nắm lại
Thì gọi là gì vậy?”

Chị ta lại nói rằng:
“Nếu luôn xòe bàn tay
Không bao giờ nắm lại
Cũng là có tật vậy.”

Rồi từ đó về sau
Người vợ của thiền sinh
Chi tiêu hay dành dụm
Rất hợp lý hợp tình.

              oOo

Hoang phí quá không tốt
Hà tiện quá cũng không
Biết khi giữ của cải
Biết khi cần phải dùng.

Phải biết nắm biết mở
Phải biết giữ biết buông
Cứ khư khư một lẽ
Là làm chuyện bất thường.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 23 tháng 6, 2019)

Mokusen Hiki sống trong một ngôi chùa ở tỉnh Tamba. Một trong những thiền sinh của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta.

Mokusen đến gặp bà vợ và đưa nắm tay ra trước mặt chị.

Chị ta ngạc nhiên hỏi “Thầy có ‎ý gì vậy?” 

Mokusen đáp “Giả sử nắm tay tôi cứ như thế này hoài. Chị gọi nó là gì?”

Chị ta trả lời “Bị tật.”

Rồi thiền sư xoè bàn tay trước mặt chị và hỏi: “Nếu nó cứ như thế này hoài. Thì sao?”

Chị ta nói “Cũng là bị tật."

“Nếu chị hiểu được bao nhiêu đó,” Mokusen kết luận, “chị là một người vợ tốt.” Rồi thiền sư ra về.

Sau lần viếng thăm của thiền sư, chị vợ thay đổi tâm tính và giúp chồng phân phát cũng như dành dụm.

Mokusen’s Hand

Mokusen Hiki was living in a temple in the province of Tamba. One of his adherents complained of the stinginess of his wife.

Mokusen visited the adherent’s wife and showed her his clenched fist before her face.

“What do you mean by that?” asked the surprised woman.

“Suppose my fist were always like that. What would you call it?” he asked.

“Deformed,” replied the woman.

Then he opened his hand flat in her face and asked: “Suppose it were always like that. What then?”

“Another kind of deformity,” said the wife.

“If you understand that much,” finished Mokusen, “you are a good wife.” Then he left.

After his visit, this wife helped her husband to distribute as well as to save.No comments

Powered by Blogger.