Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 14: Con Lừa Chở Muối


Con Lừa Chở Muối

Thương gia đưa Lừa về nhà
Chở lượng muối lớn thật là nhọc công
Đường về qua một con sông
Là con sông cạn nhiều lần đã qua.

Hôm nay trên đường về nhà
Lừa trượt chân ngã khi qua sông này
Khi đứng lên được thẳng ngay
Một nửa lượng muối tan bay mất rồi

Lừa cảm thấy nhẹ trên người
Nhẹ bớt một nửa, quả vui trong lòng
Lừa nghĩ muốn khỏi nhọc công
Chỉ cần ngã xuống bên dòng sông kia.

Hôm sau cũng trên đường về
Cũng qua sông chẳng khác gì hôm qua
Giả bộ, Lừa ngã lăn ra
Một nửa lượng muối thế là tan ngay.

Người thương gia tức giận thay
Dắt Lừa trở lại chất đầy muối lên
Bọt biển được chất lên thêm
Vẫn theo lối cũ mà trên đường về.

Đến sông Lừa lại trổ nghề
Ngã xuống tưởng sẽ nhẹ bề trên lưng
Nào ngờ bọt biển trên lưng
Ngấm nước nên đã nặng hơn gấp mười.

Mới hay trường hợp trên đời
Chẳng bao giờ có cùng lời giải đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 3 tháng 4 năm 2021)
The Ass And The Load Of Salt
by Aesop

A Merchant, driving his Ass homeward from the seashore with a heavy load of salt, came to a river crossed by a shallow ford. They had crossed this river many times before without accident, but this time the Ass slipped and fell when halfway over. And when the Merchant at last got him to his feet, much of the salt had melted away. Delighted to find how much lighter his burden had become, the Ass finished the journey very gayly.

Next day the Merchant went for another load of salt. On the way home the Ass, remembering what had happened at the ford, purposely let himself fall into the water, and again got rid of most of his burden.

The angry Merchant immediately turned about and drove the Ass back to the seashore, where he loaded him with two great baskets of sponges. At the ford the Ass again tumbled over; but when he had scrambled to his feet, it was a very disconsolate Ass that dragged himself homeward under a load ten times heavier than before.


The same measures will not suit all circumstances.


No comments

Powered by Blogger.