Header Ads

Bán Cái Giếng


Bán Cái Giếng

Ngày xưa, làng nọ có người
Thông minh lanh lợi hơn người chung quanh
Nhưng không phải là hiền lành
Dùng trí lấn át người quanh trong vùng.

Có một cái giếng không dùng
Tìm cách gạ bán người cùng trong thôn
Bán cho một người nông dân
Là người hàng xóm ở gần ngay bên.

Thế nhưng ngày kia ra xem
Người hàng xóm múc nước lên để dùng
Trong nhà dùng để nấu ăn
Ngoài vườn dùng để tưới trồng đậu, rau
Gia súc cùng với hoa màu
Khoẻ mạnh tươi tốt chẳng đâu sánh bằng.

Người thông minh bèn nói rằng:
"Không được lấy nước ở trong giếng này
Tôi chỉ bán cái giếng đây
Chứ không bán nước chứa đầy bên trong
Nếu muốn lấy nước để dùng
Thì tiền phải trả cho từng gầu kia."

Người nông dân chẳng hiểu gì
Làm sao cãi lý người kia bây giờ
Đó thông minh, đây khù khờ
Thôi thì mọi việc đem nhờ cậy quan.

Quan rằng: "Hãy nói rõ ràng
Đầu đuôi sự việc đàng hoàng cho ta."
Người thông minh nói: "Dạ thưa
Người nông dân đó chỉ mua giếng này
Còn bên trong nước thật đầy
Tôi đâu có bán mà nay lấy xài
Nếu muốn dùng nước giếng này
Thì tiền phải trả thêm ngay mỗi lần."

Quan rằng: "Việc chẳng khó khăn
Anh hãy múc cạn hết phần nước ra
Để nước trong giếng người ta
Tiền thuê giếng chứa phải là trả ngay."

Anh chàng thông minh buồn thay
Khôn mà gian trá, lần này hại thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 6 năm 2021)


No comments

Powered by Blogger.