Header Ads

Ung Dung Nhấp Chén Trà Thơm! - Sip Your Tea Nice And Slow!


Sip Your Tea Nice And Slow!

No one Ever knows
when it’s Time to Go,
There’ll be no Time
to enjoy the Glow,
So sip your Tea
Nice and Slow...
Life is too Short but
feels pretty Long,
There’s too Much to do ,
so much going Wrong,
And Most of the Time
You Struggle to be Strong,
Before it’s too Late
and it’s time to Go,
Sip your Tea
Nice and Slow... 
Some Friends stay,
others Go away,
Loved ones are Cherished,
but not all will Stay ,
Kids will Grow up
and Fly away,
There’s really no
Saying how Things will Go,
So sip your Tea
Nice and Slow...
In the End it’s really
all about Understanding Love,
For this World  
and in the Stars above,
Appreciate and Value who truly Cares,
Smile and Breathe
and let your Worries go,
So, Just Sip your Tea
Nice and Slow...
 
Nữ thi sĩ Lee Tzu Pheng
(Singapore Cultural Medallion winner)

Ung Dung Nhấp Chén Trà Thơm!

Không ai biết được tỏ tường
Khi nào ta phải lìa dương gian này,
Thời gian đâu có dài ngày
Để vui hưởng sắc hương đầy thân thương,
Vậy xin thưởng thức mùi hương
Trà thơm nhấp chén nhẹ nhàng khoan thai…

Cuôc đời ngắn ngủi lắm thay
Sao ta cảm thấy lâu dài miên man,
Biết bao công chuyện cần làm,
Bao điều thực hiện sai lầm dở dang,
Và còn hao tốn thời gian
Đấu tranh mong được vững vàng tu tâm,
Trước khi thấy muộn bội phần
Tới thời giã biệt dương trần ra đi,
Vậy trà thơm xin nâng ly
Ung dung nhấm nháp, muôn bề thảnh thơi.

Bạn bè tồn tại ít người,
Còn bao kẻ khác lìa đời xa ta,
Thân nhân dù quý thiết tha
Vô thường chia cách khó mà gần nhau,
Bầy con trẻ sẽ lớn mau
Để rồi tung cánh bay vào phương xa,
Lời nào tiên đoán được ra
Sự đời trôi dạt quanh ta thế nào,
Đây trà thơm tỏa ngạt ngào
Mời cùng nâng chén hồng đào thảnh thơi.

Thật ra tới cuối đường đời
Tình Yêu Tỏ Ngộ con người mới hay,
Cho riêng tại thế giới này
Và muôn tinh tú phơi bày trên cao,
Tri ân, quý trọng xiết bao
Chúng sinh tâm nguyện hiến trao chân tình,
Hãy cười, hãy thở an bình
Xua tan phiền não quẩn quanh ta bà,
Và xin mời nhấp ngụm trà
Thơm tho, chậm hưởng, thật là ung dung.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ, 3-2021)No comments

Powered by Blogger.