Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 12: Con Lừa Và Châu Chấu


Con Lừa Và Châu Chấu

Con Lừa một hôm dạo chơi 
Thấy đám Châu Chấu hát vui tưng bừng
Lừa ta ngưỡng mộ vô cùng
Muốn hát như thế thoả lòng ước ao.

Trân trọng Lừa lên tiếng chào:
"Các anh có giọng ngọt ngào rất hay
Chắc có bí quyết gì đây
Thức ăn, thức uống hàng ngày phải chăng?"

Châu Chấu đùa cợt nói rằng:
"Chỉ uống sương sớm, không cần phải ăn."
Từ đó con Lừa rất chăm
Chỉ uống sương sớm mong rằng hát hay.

Chẳng lâu, Lừa ngu ngốc này
Vì đói, nên ngã lăn quay chết liền
Mới hay quy luật thiên nhiên
Không dễ thay đổi ngay liền được đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 3 tháng 4 năm 2021)The Ass And The Grasshoppers
by Aesop

One day as an Ass was walking in the pasture, he found some Grasshoppers chirping merrily in a grassy corner of the field.

He listened with a great deal of admiration to the song of the Grasshoppers. It was such a joyful song that his pleasure-loving heart was filled with a wish to sing as they did.

"What is it?" he asked very respectfully, "that has given you such beautiful voices? Is there any special food you eat, or is it some divine nectar that makes you sing so wonderfully?"

"Yes," said the Grasshoppers, who were very fond of a joke; "it is the dew we drink! Try some and see."

So thereafter the Ass would eat nothing and drink nothing but dew.

Naturally, the poor foolish Ass soon died.


The laws of nature are unchangeable.
No comments

Powered by Blogger.