Header Ads

Truyện Thơ Ngụ Ngôn: Thần Hercules Và Người Lái Xe Ngựa


Thần Hercules Và Người Lái Xe Ngựa

Một chiếc xe ngựa chở hàng
Bánh xe bị lún khi ngang đường lầy
Bây giờ thì làm sao đây
Ngựa không kéo nổi vì lầy quá xâu.

Anh nông dân miệng càu nhàu
Hết than, hết trách, lại cầu, lại xin
Vị thần thực sự hiện lên
Quan sát sự việc rồi khuyên anh rằng:

"Anh kia sao chẳng gắng công
Ghé vai đẩy bánh xe cùng ngựa kia
Người, ngựa nặng nhọc cùng chia
Người đẩy, ngựa kéo xe thì thoát ra."

Bài học này được hiểu ra
Tự mình phải giúp mình là tốt hơn
Thánh thần dẫu có gia ơn
Giúp người tự giúp bản thân của mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 30 tháng 3 năm 2021)Hercules And The Wagoner
by Aesop

A Farmer was driving his wagon along a miry country road after a heavy rain. The horses could hardly drag the load through the deep mud, and at last came to a standstill when one of the wheels sank to the hub in a rut.

The farmer climbed down from his seat and stood beside the wagon looking at it but without making the least effort to get it out of the rut. All he did was to curse his bad luck and call loudly on Hercules to come to his aid. Then, it is said, Hercules really did appear, saying:

"Put your shoulder to the wheel, man, and urge on your horses. Do you think you can move the wagon by simply looking at it and whining about it? Hercules will not help unless you make some effort to help yourself."

And when the farmer put his shoulder to the wheel and urged on the horses, the wagon moved very readily, and soon the Farmer was riding along in great content and with a good lesson learned.

Self help is the best help.
Heaven helps those who help themselves.


No comments

Powered by Blogger.