Header Ads

Tiếng Ru Kinh Hiền
Nhạc phẩm: Tiếng Ru Kinh Hiền
Thơ: Tuệ Nga. 
Nhạc & Hòa âm: Đặng Vương Quân
Hát: Tâm Thư


Em buông tiếng hát ...
Từ Giọng Hát Em,
Mưa Hoa êm đềm
Như tiếng Kinh Hiền
Mưa Hoa Mầu Nhiệm !
Ơi, Lời Kinh Đêm ...

Mưa Hoa Mầu Nhiệm ! Ru Đời Bình Yên ...
Mưa Hoa Diệu Huyền ... Mưa ra Biển Cả,
Mưa Đến Thành Đô, Mưa vào Phố thị
Mưa xóa hận sầu, Mưa đem hân hoan ...
Soi lòng dâu bể. Xóa bụi hồng trần,

Đời Vui Nắng Mới ! Tình Người thiết tha !
Cha Cười Độ Lượng ! Em Cười sung sướng,
Mẹ Cười Từ Bi ... Dứt nghiệp mê si !
Mùa Xuân Mở Hội, Lòng người phơi phới ...

Diệu Huyền Mưa Hoa ... Nhân Loại An Hòa
Không còn Đau xót ! Không còn Cách, Ly !
Người Nhìn lại nhau. Người Thương xót nhau ...

Lắng lòng ! Lắng lòng !
Không còn Sân hận ! Không còn Tù đầy !
Không còn Tranh chấp ! Không còn Mưu đồ ...
Không còn Xấu xa ! Không còn Bon chen !

Từ Giọng Hát Em ...
Mưa Hoa Nhiệm Mầu !
Như Tiếng Kinh Cầu.
Mở Mùa Xuân Mới ...

Nhân Gian Vào Hội. Bao La Tình Thương !
Trường Ca Nhân Ái vời vợi ... Yêu Thương ...
Thế Giới An Hòa ... Lòng Người Chân Thật,
Tình Người Bao Dung ! Niềm Vui Trở Lại ...

Địa Cầu Bình Yên,
Bát ngát Kinh Hiền !
Từ Giọng Hát Em,
Ngày Vui Nắng Mới ... Nắng vàng phơi phới ...

Hạnh Phúc Cõi Ta ...
Từ Giọng Hát Em.Tiếng Ca Thánh Thiện,
Từ Giọng Hát Em. Mưa Hoa Mầu Nhiệm ...
Hồi Chuông Diệu Huyền ! Ru Đời Bình Yên !

Từ Giọng Hát Em.
Tiếng Ru Kinh Hiền,
Tiếng Ru Kinh Hiền ...
Tiếng Ru Nhân Ái ...Ru Đời Bình Yên ...

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc,
Mùa Thu, 2020


No comments

Powered by Blogger.