Header Ads

Mùa Xuân Bóng ĐêmSông dài mờ mịt khói mây
Lầu rêu phong …
Cánh hạc bay xa rồi!
Hoa đào nở trắng đất trời
Màu tang chế khó gọi mời xuân sang?

Âm u Hán Thủy, Trường Giang
Một cơn đại dịch
Mấy ngàn sinh linh
Lời than oán
Thấu trời xanh!
Lửa Lôi Thần hóa vong linh ngút ngàn
Oan hồn rời cõi nhân gian?
Không!
Hồn nương náu chốn hạc vàng bay xa
Biến thành triệu cánh dơi ma
Rợp trời Vũ Hán
Xuân là bóng đêm!

Phương Ly


No comments

Powered by Blogger.