Header Ads

101 Truyện Thiền: 3. Thế À


Bùi Phạm Thành

Thiền sư Hakuin được mọi người ca tụng là sống một cuộc đời thanh khiết.

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá ra là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Còn cô thì không chịu nói ra ai là cha của đứa bé. Nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng, cô khai là của thiền sư Hakuin.

Hết sức giận dữ, bố mẹ cô liền đến gặp thiền sư. Nghe xong chuyện, thiền sư chỉ nói “Thế à.”

Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ông chẳng thấy phiền toái gì, không những thế, ông lại tận tâm chăm lo cho đứa bé. Ông thường xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.

Một năm sau, cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng người cha thật của đứa bé là một anh làm việc trong chợ cá.

Bố mẹ cô gái lập tức đến gặp thiền sư Hakuin kể lể chuyện để xin lỗi, và năn nỉ xin đứa bé lại.

Hakuin bằng lòng trao trả đứa bé, tất cả những gì ông nói cũng chỉ là hai chữ: "Thế à?"
Is That So?

The Zen master Hakuin was praised by his neighbors as one living a pure life.

A beautiful Japanese girl whose parents owned a food store lived near him. Suddenly, without any warning, her parents discovered she was with child.

This made her parents very angry. She would not confess who the man was, but after much harassment at last named Hakuin.

In great anger the parents went to the master. “Is that so?” was all he would say.

After the child was born it was brought to Hakuin. By this time he had lost his reputation, which did not trouble him, but he took very good care of the child. He obtained milk from his neighbors and everything else the little one needed.

A year later the girl-mother could stand it no longer. She told her parents the truth – that the real father of the child was a young man who worked in the fish market.

The mother and father of the girl at once went to Hakuin to ask his forgiveness, to apologize at length, and to get the child back again.

Hakuin was willing. In yielding the child, all he said was: “Is that so?”
Thế À

Thiền sư Ha-ku-in
Vẫn được mọi người biết
Là một người đạo đức
Sống cuộc đời thanh khiết.

Gần nơi ông đang ở
Có cô gái đẹp xinh
Không chồng mà có chửa
Khai của Hakuin.

Cha mẹ cô giận dữ
Khi đứa con sinh ra
Đem đến cho thiền sư
Thiền sư nói: “Thế à.”

Rồi ngày tháng trôi qua
Thiền sư không than thở
Mặc cho người đàm tiếu
Xin sữa nuôi trẻ thơ.

Rồi đến một năm sau
Cô gái chịu hết nổi
Mới nói cùng mẹ cha
Thú thực mọi tội lỗi.

Cha mẹ của cô gái
Bây giờ mới hiểu ra
Tìm thiền sư xin lỗi
Thiền sư nói: “Thế à.

           oOo

Sự thật như mặt trăng
Có lúc mây che mờ
Khi mây mờ tan khuất
Lại hiện ra sáng tỏ.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 14 tháng 6, 2019)No comments

Powered by Blogger.