Header Ads

Cõi Riêng


Thơ gửi Cung Hàn, hay Biển xa
Trăm năm thì vẫn cõi người ta
Một vòng hư ảo Càn Khôn chuyển
Còn, Mất, vô thường mỗi sát na

Ta ném não phiền cho Gió bay
Phù du ba vạn sáu ngàn ngày
Một cơn bão nổi chìm hưng phế
Thơ thả về đâu ! Hỡi nước mây !

Tịch mịch ... Cõi Riêng, Thơ lại Thơ ...
Thời gian êm ả ! Đẹp cung Chờ
Chuỗi dài hệ lụy xin hoàn trả
Thì trả nợ đời mấy đoạn Thơ:

Là Ý, Thơ đan những sắc mầu
Mầu Xanh Biển cả cánh chim Âu
Mầu Hồng phơn phớt  ... Hồn Nhiên Nắng,
Có tiếng Chuông ngân thật Nhiệm Mầu ...

Ta vẽ Trăng Thiền, vẽ Suối Hoa
Có lời đôn hậu cõi người ta
Có Hoa Như Ý, vườn xanh biếc
Một khoảng trời riêng bát ngát Thơ !

Nợ đời trang trải mấy vần thơ
Cõi tạm nhân sinh cõi mộng hờ
Tám hướng Mây bay dòng mộng huyễn
Sen Hồ Tịnh Thủy Vẫn Hằng Mơ ...

Tuệ Nga
 
Miền Tây Bắc
Oregon,Tháng 1/2021

Thi Phẩm: Từ Giòng Sông Trăng


No comments

Powered by Blogger.