Header Ads

Xin Cảm Ơn


I am thankful

I am thankful for the wife
who say it's hotdogs tonight,
because she is home with me
and not out with someone else.

I am thankful for the husband
who is on the sofa being a couch potato,
because he is home with me
and not out at the bars.

I am thankful for the teenager
who is complaining about doing the dishes
because that means
she is at home and not on the streets.

I am thankful for the taxes that I pay
because it means
that I am employed.

I am thankful for the mess
to clean after a party
because it means
that I have been surrounded by friends.

I am thankful for the clothes
that fit a little too snug
because it means
I have enough to eat.

I am thankful for my shadow
that watches me work
because it means
I am out in the sunshine.

I am thankful for a lawn
that needs mowing,
windows that need cleaning,
and gutters that need fixing,
because it means
I have a home.

I am thankful for all the complaining
I hear about the government
because it means
that I have freedom of speech.

I am thankful for the parking spot
I find at the far end of the parking lot
because it means
I am capable of walking
and that I have been blessed
with transportation.

I am thankful for my huge heating bill
because it means
I am warm.

I am thankful for the lady behind me
in the church that sings off key
because it means
that I can hear.

I am thankful for the pile of laundry
and ironing
because it means
I have clothes to wear.

I am thankful for weariness and
aching muscles at the end of the day
because it means
I have been capable of working hard.

And...

I am thankful for the alarm
that goes off in the early morning hours
because it means
that I am alive.

And finally, I am thankful for too much email
because it means
I have friends who are thinking of me.
Send this to someone you care about.
I just did.

Author Unknown

Xin Cảm Ơn

Cảm ơn em, người bạn đời,
Vì rằng nàng vẫn là người vợ ngoan.
Cơm chiều dẫu chẳng cao sang,
Nhưng trong nhà vẫn thiếp chàng một đôi.

Cảm ơn anh, dẫu cứ ngồi,
Cả ngày trên ghế chẳng rời Ti-Vi.
Còn hơn những kẻ hay đi
La cà quán rượu li bì nhậu say.

Cảm ơn con, dẫu cả ngày,
Than phải giúp mẹ chuyện này, chuyện kia.
Nhưng mà lòng vẫn vui vì
Con cái ngoan ngoãn chẳng đi đứng đường.

Cảm ơn thuế má trăm đường,
Bởi vẫn còn việc như thường chẳng lo.

Cảm ơn dọn dẹp hàng giờ,
Sau khi nhóm họp bạn bè vui chơi.
Vì còn bạn hữu trên đời,
Vui hơn những kẻ một đời bơ vơ.

Cảm ơn quần áo mặc vô,
Có khi hơi chật nhưng mà chẳng sao.
Bởi vì dẫu có thế nào,
Cũng còn sung túc, dồi dào, no nê.

Cảm ơn bóng đổ bên lề,
Vì ta vẫn được ngày hè vui tươi.

Cảm ơn nhà phải lau chùi,
Sân cỏ phải cắt, trong ngoài sửa sang.
Nhưng mà cũng chẳng than van,
Cũng không than thở, phàn nàn điều chi.
Vì còn mái ấm trở về,
Sau ngày mệt nhọc, bộn bề tấm thân.

Cảm ơn bàn luận xa gần,
Khen, chê chính phủ cũng gần đầy tai.
Nhưng mà như thế mới hay,
Tự Do Ngôn Luận luật này đẹp thay.

Đôi khi đi chợ ban ngày,
Đậu xe xa tít ở ngay cuối hàng.
Cảm ơn vì đã nghĩ rằng
Còn xe, còn sức, chớ than thở gì.

Cảm ơn tiền sưởi nhiều khi,
Vượt cao quá mức cũng vì ấm thân.
Còn hơn những kẻ phong trần,
Co ro giá rét muôn phần thảm thương.

Trong nhà thờ, chốn chùa chiền,
Đọc sai, hát trật chẳng nên phàn nàn.
Cảm ơn tai thính rõ ràng,
Hơn bao nhiêu kẻ chẳng còn được nghe.

Cảm ơn đống quần áo kia,
Chất cao một đống bộn bề đợi ta.
Nhưng mà như thế nghĩa là,
Còn đủ quần áo để mà che thân.

Đôi khi mệt mỏi vô ngần,
Một ngày lao lực toàn thân mệt nhoài.
Cảm ơn sức khoẻ trong, ngoài,
Đủ sức gánh vác việc đời sớm hôm.

Đồng hồ báo thức làm ồn,
Khi đang trong giấc ngủ ngon mộng vàng.
Phải ngồi dậy, ra khỏi giường,
Cảm ơn vì vẫn ở dương thế này.

Cảm ơn cái hộp thư này,
Email liên tục tràn đầy chẳng vơi.
Nhưng trong lòng lại thấy vui
Vì còn bạn hữu còn người thân quen.

Xem xong bạn nhớ chuyển liền,
Đến các bạn hữu khắp trên địa cầu.
Gọi là còn nhớ đến nhau,
Đường đời ai biết mai sau thế nào.

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)

No comments

Powered by Blogger.