Header Ads

Lời Trối Trăng Của Đại Đế A-Lịch-Sơn


The Last Wishes Of Alexander the Great

On his death bed, Alexander the Great summoned his generals 
and told them his three ultimate wishes:

  1. The best doctors should carry his coffin;
  2. The wealth he has accumulated (money, gold, precious stones etc.) 
should be scattered along the procession to the cemetery; and
  3. His hands should be let loose, hanging outside the coffin for all to see!


Lời Trối Trăng Của Đại Đế A-Lịch-Sơn

                     -1-

Ngài Đại đế A-Lịch-Sơn
Một ngày cái chết chập chờn kề bên
Trước khi nhắm mắt quy tiên
Ngài bèn triệu tập tôi hiền thân thương
Cùng nhau đứng ở quanh giường
Nghe ba ý nguyện trối trăng cuối đời.

                     -2-

“Một là y sĩ đương thời
Ngự y tài giỏi mọi người biết tên
Phải cùng nhau tụ họp liền
Khiêng quan tài tới tận bên mộ phần.

Hai là châu báu kim ngân
Những gì ta có không cần giữ chi
Phải đem rải dọc đường đi
Vương dài cho tới cận kề nghĩa trang.

Ba là để lộ rõ ràng
Cho mọi người thấy tỏ tường gần xa
Đôi bàn tay của chính ta
Từ trong hòm gỗ thò ra phía ngoài!”

                     -3-

Tướng thân cận nhất của ngài
Nghe xong thắc mắc mở lời thưa ngay
Rằng lời trăng trối vừa đây
Mong ngài nói rõ ý này xem sao.
A-Lịch-Sơn giọng thều thào
Thốt lời giải thích trước sau ý mình.

                     
-4-

“- Một là y sĩ tài tình
Khiêng quan tài để chứng minh một điều
Là khi thần chết tới kêu
Ngự y tài giỏi cũng đều bó tay
Cho nên cuộc sống hiện nay
Phải nên trân quý mỗi ngày từng giây!

- Hai là của cải vung đầy
Phí công gom góp lâu ngày làm chi
Khi mà thần chết dẫn đi
Của kia để lại, mang gì được đây!

- Ba là lộ đôi bàn tay
Đong đưa buông thả cạnh ngay quan tài
Vì tay trắng lúc chào đời
Thì khi từ giã cũng thời trắng tay!”

                     -5-

Sau khi thốt những lời này
Thời ngài Đại đế từng đầy oai danh
Nhìn quần thần đứng xung quanh
Từ từ nhắm mắt, an lành tắt hơi.

                     -6-

Lời bàn: “Quy luật lâu rồi
Sinh, Lão, Bệnh, Tử lặng trôi hằng ngày
Mong ai cũng nhận ra ngay
Đây là chân lý phơi bày hiển linh.”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao (phóng tác)


No comments

Powered by Blogger.